Höft

Höften är en av kroppens största leder. På Capio Movement hjälper vi dig ta itu med dina höftproblem.

Åldrande och slitage är två orsaker som kan leda till höftsmärta som i sin tur kan påverka din rörelse.

Artros och reumatism


Den vanligaste orsaken till att man behöver operera in en konstgjord höftled är en förslitningssjukdom av ledbrosket (artros). Andra anledningar kan vara reumatisk ledvärk eller problem efter höftfrakturer (lårbenshalsbrott).
Artros innebär att det brosk som normalt täcker benytorna i höftleden har skadats och blivit tunnare. Vid svår artros saknas brosket helt, så att benet ligger bart. Samtidigt minskar ledvätskan (ledens smörjmedel) och blir tunnare, vilket gör att funktionen försämras ytterligare. Anledningen till att vissa människor får artros är fortfarande okänd. Det finns dock vissa faktorer som påverkar risken att drabbas, till exempel kön (vanligare bland kvinnor), ålder (ledbroskets motståndskraft minskar med åren), övervikt och tidigare höftskada (till exempel benbrott i anslutning till höftleden).

Vi hjälper dig med

  • Slemsäcksinflammation
  • Artros i höftleden

Kvalitet är viktigt. Givetvis registrerar vi alla våra ingrepp i de svenska Höftprotesregistret.

Bra att veta inför din operation

Har du fått en diagnos som kräver operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger.

Bra att veta inför operation

Kom igång igen!

Efter en operation behöver du oftast rehabilitering eller sjukgymnastik. Våra fysioterapeuter hjälper dig tillbaka till ett liv i rörelse. 

Sjuksköterska på infusionsenheten

Välkommen till Capio Movement

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.