Idrottsrelaterade besvär eller skador

På Capio Movement bedriver vi gemensam mottagning där du träffar ortoped och fysioterapeut för bedömning och behandling av besvär eller skador i samband med idrottsutövande. Hur kan vi hjälpa dig till bättre resultat?

Capio Movement har från första början lagt stor vikt på omhändertagande av idrottsaktiva som har blivit utsatta för skador eller överbelastningssymptom.

För att säkra rätt behandling utan dröjsmål samarbetar våra ortopeder tätt med fysioterapeuter. Tillgänglighet är för oss nyckeln under hela rehabiliteringsprocessen. Vi kan erbjuda alla resurser som krävs för bedömning, behandling samt fysioterapi under samma tak. Skulle operation vara nödvändig har vi korta väntetider till operation. Verksamheten har subspecialister inom flera områden och operationerna sker oftast genom titthålskirurgi.  

Capio Movement samarbetar med idrottsklubbar för att förebygga skador, inom fotboll är vi lagläkare för HBK.

 

 

Bra att veta inför din operation

Har du fått en diagnos som kräver operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger.

Bra att veta inför operation

Kom igång igen!

Efter en operation behöver du oftast rehabilitering eller sjukgymnastik. Våra fysioterapeuter hjälper dig tillbaka till ett liv i rörelse. 

Sjuksköterska på infusionsenheten

Välkommen till Capio Movement

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.