Padelspelares knä Padelspelares knä

Knä

Knät är kroppens största led och utsätts dagligen för stora belastningar. På Capio Movement hjälper vi dig när dina knän hindrar dig i din sport eller vardag.

Inom knäkirurgin är titthålsoperationer den vanligaste metoden. Genom små hål kan man se ledens alla strukturer på en skärm och reparera trasiga menisker eller broskskador. Capio Movement hjälper regionens idrottsklubbar med sina skador. Den vanligaste operationen är en främre korsbandsrekonstruktion.

Våra kirurger håller en mycket hög nationell nivå i behandlingen av knäledsartros och gör många knäledsproteser varje år.

Vi hjälper dig med

  • Meniskskada
  • Broskskada
  • Korsbandsskada
  • Knäskålsinstabilitet
  • Knäledsproteser både hel- och halvproteser.

Kvalitet är viktigt. Givetvis registrerar vi alla våra ingrepp i de svenska Knäprotesregistret och Korsbandsregistret.

Bra att veta inför din operation

Har du fått en diagnos som kräver operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger.

Bra att veta inför operation

Kom igång igen!

Efter en operation behöver du oftast rehabilitering eller sjukgymnastik. Våra fysioterapeuter hjälper dig tillbaka till ett liv i rörelse. 

Padelmatch

Idrottsrelaterade besvär

Med hjälp av våra erfarna och specialiserade fysioterapeuter erbjuder vi dig en obruten vårdkedja från bedömning och eventuell operation till avslutad rehab.

Vi hjälper dig med idrottsrelaterade besvär
reception

Välkommen till Capio Movement

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.