Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Capio Movement har reumatologisk mottagning i både Halmstad och Varberg. Här hjälper vi dig med bedömning och behandling av reumatiska sjukdomar.

Reumatism är samlingsnamnet för ett 80-tal olika reumatiska sjukdomar. Sjukdomarna drabbar skelett, leder och muskler främst, men de kan också angripa andra livsviktiga organ i kroppen som hjärtat, kärl och bindväv. Vanliga besvär för en person med reumatisk sjukdom kan vara vara inflammationer och svullnader i knän, fotleder och axlar. För någon annan person kan det vara smärta i handleder och uppsvällda fingrar som bevärar.

På vår reumatiska mottagning tar våra läkare och sjuksköterskor emot dig som behöver uppföljning för reumatisk sjukdom eller medicinering.

Vi hjälper dig bland annat med

  • Kortisoninjektioner vid behov, inom högst en vecka. Inför ett läkarbesök får du som patient gå på provtagning på vårdcentral eller provtagningscentral. 
  • Röntgen eller MR-kameraundersökning på vår mottagning i Halmstad. 
  • Ultraljudsundersökning av leder och mjukdelar.
  • Information om läkemedel vid insättning och uppföljning samt information om provtagningar, vaccinationer och levnadsvanor. 
  • Riskbedömning för hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Telefonrådgivning.
  • Rehabilitering.

Vi har inte tyvärr inte möjlighet eller kapacitet att följa patienter med artros och mjukdelsreumatism.

Sjuksköterska på infusionsenheten

Bli patient

Vi tar emot patienter med reumatologiska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.

Infusionsenheten

Välkommen till infusionsenheten. Här får du den behandling du behöver, under så bekväma omständigheter som möjligt. 

Om din läkare har ordinerat ett läkemedel som dropp, vilket även kallas infusion, får du ditt läkemedel via en kanyl i ett blodkärl. Oftast är det en sjuksköterska på infusionsenheten som ger dig den behandlingen.

Vi ger infusioner som behandlar olika reumatiska sjukdomar. Ibland förekommer det att vissa infusioner ges inneliggande på vårdavdelningen. Infusionen kan ta allt ifrån en halvtimme till tre timmar. Ibland behöver du stanna kvar i ett par timmar efteråt för observation. 

Vi har sköna fåtöljer så att du sitter bekvämt under behandlingen. Vi bjuder naturligtvis på kaffe eller te under tiden du väntar.

Reumatiska sjukdomar

Reumatism är inte bara EN sjukdom utan ett 80-tal olika diagnoser och ännu fler sjukdomstillstånd. De drabbar i huvudsak leder, muskler och skelett, men även kärl och andra livsviktiga organ kan angripas.

De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska, det vill säga att en inflammation i kroppen driver sjukdomen. Men det finns också reumatiska tillstånd, där det inte går att upptäcka någon inflammation. Tecken på inflammation är smärta, rodnad, värmeökning, svullnad och nedsatt funktion.

Flera av de reumatiska sjukdomarna är så kallade autoimmuna. Det betyder att kroppens immunförsvar angriper sig själv. Varför detta sker finns ännu ingen bra förklaring till. 

Källa: Reumatikerförbundet

Information om Covid-19 för reumatiker

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor och kanske också viss rädsla bland personer med reumatiska sjukdomar som också tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel.

Här finns vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom.