Rehabilitering

Capio Movement erbjuder rehabilitering på specialistnivå. Inom rehabteamet finns fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska.

Du som har en reumatisk ledsjukdom och är inskriven på reumatologiska mottagningen, är välkommen till oss på rehabiliteringsenheten. Du kan nå oss genom remiss från reumatolog eller att själv skriva egenvårdsremiss.

Vi erbjuder insatser individuellt och i grupp utifrån dina behov. Du har bland annat möjlighet att delta i bassängträning, handträning och individuell träning i träningshall. Vi har även dagrehabilitering, omfattade 6 veckors perioder. Tillsammans arbetar vi i team för att du ska hitta strategier för att leva med och hantera din sjukdom. Vi kan erbjuda dig stöd och råd till en hälsofrämjande livsstil.

Bassängträning på Reumatologen

För att delta i bassängträningen ska du ha en fastställd reumatologisk diagnos och en patientansvarig läkare vid Capio Movement i Halmstad eller Varberg. Du måste också träffa en fysioterapeut på reumatologimottagningen innan du kan anmäla dig och börja i bassängträningen.

Vill du komma i kontakt med fysioterapeut eller arbetsterapeut ring 010-200 72 02 och välj rehabteam.

Fysioterapeut

Vi fysioterapeuter erbjuder dig individanpassad träning utifrån dina behov och förutsättningar. Vi har träning i grupp eller individuellt både på land och i bassäng.

Målet för din träning

  • Bibehålla och förbättra funktion och fysisk kapacitet.
  • Minska symtom.
  • Förbättra livskvalitet.

Med kontinuerlig uppföljning och stöd efter rehabiliteringsperioden skapar vi tillsammans förutsättningar för dig att fortsätta självständigt med din träning.

Träning kan ibland inledas vid det första besöket, därför kan det vara bra att du har bekväma kläder på dig eller med dig.

Arbetsterapeut

Vi arbetsterapeuter ger dig rådgivning och förslag på hur du kan förbättra vardagliga aktiviteter.

Vi hjälper dig bland annat med

  • Förslag på nya sätt att utföra dina dagliga aktiviteter, hur du skonar dina leder och förebygger en försämring.
  • Utredning av rörelsenedsättning, styrka och smärta samt bedömer aktivitets- och funktionsförmåga.
  • Träningsråd för dina händer.
  • Utprovning av ortoser, exempelvis handledsstöd.
  • Råd och tips på bra produkter som du kan köpa själv.
  • Rådgivning gällande ergonomi på din arbetsplats.

Teammottagning för patienter med nydiagnostiserad reumatisk sjukdom

För dig som har en nydiagnostiserad reumatisk sjukdom och är patient på vår klinik har möjlighet att komma på en teammottagning. Det innebär att du vid samma besökstillfälle få träffa mottagningens arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut – var och en enskilt i cirka 45 minuter.

Syftet med mottagningen är att du ska bli bekant med oss som arbetar här och få ökad kunskap. Du ska kunna få hjälp med de problem och frågor du har på grund av din sjukdom på ett så bra sätt som möjligt. 

Teambedömning

För dig som har behov av en helhetssyn på din problematik för att komma fram till lämpliga åtgärder, finns möjlighet att komma på en teambedömning. Du får då vid ett besök individuellt träffa arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut för rådgivning och förslag på fortsatta insatser.

Dagrehabilitering i Halmstad

För dig som behöver intensifierad rehabilitering med insatser från alla yrkeskategorier i teamet finns olika former av dagrehabilitering. Vi erbjuder träning och aktiviteter under en eller två dagar per vecka. Tala med din reumatolog om du vill ha en remiss till dagrehabilitering.

Dagrehabilitering i Varberg

I samverkan med Varbergs kusthotell erbjuds dagrehabilitering för patienter boende i norra Halland.