Välkommen till Capio Närsjukhus Simrishamn Välkommen till Capio Närsjukhus Simrishamn

Välkommen till Capio Närsjukhus Simrishamn

Vi erbjuder en trygg vård anpassad efter dina behov. Vården utförs på uppdrag av Region Skåne.

Besöksförbud från och med måndagen den 14 december

Smittspridningen av Covid-19 i Skåne är nu så allvarlig att Vårdhygien och Smittskydd bedömer att skärpta åtgärder bör införas i vården i Region Skåne. En av dessa åtgärder är att införa besöksförbud på sjukhusen i Skåne. Det är tillfälliga åtgärder som införs den 14 december. 

Boka tid

Boka tid

Du är välkommen att boka tid hos oss via telefon 0414-155 60 eller via e-tjänsten 1177.

Telefontid måndag-fredag: 08.00-16.00.

Inför ditt besök

Här finns praktiskt information om vad som kan vara bra att tänka på inför ditt besök hos oss.

Mottagning för ej bokade besök

Här hittar du information kring vilka akuta tillstånd vi behandlar.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktvägar till vårt sjukhus.

Våra mottagningar

Du hittar information om alla våra mottagningar på 1177 - Vårdguiden. Där kan du även ta kontakt och boka tid.

Synpunkter på vården

För oss är det viktigt att du som patient är nöjd med den vård och bemötandet vi gett dig. Är du inte nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du fått talar du i första hand med vårdpersonalen eller verksamhetschefen där du behandlats.

Patientnämnden är till för dig som har klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller vården inom Region Skåne. Patientnämndens uppgift är att kostnadsfritt hjälpa patienter och anhöriga med eventuella problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården.

Vi söker medarbetare till vårt sjukhus

Är du utbildad läkare, sjuksköterska, undersköterska eller arbetsterapeut? Vill du arbeta tillsammans med oss på vårt fina sjukhus som ligger i hjärtat av Österlen? 

Ta kontakt med vår HR-specialist Edita Skodo på edita.skodo@skane.se för mer information! 

Välkommen!