Besöksförbud

Sedan den 14 december råder besöksförbud på sjukhusen i Skåne.

Detta innebär att du som patient:

  • Ska gå ensam på ditt inbokade mottagningsbesök. Medföljare får vänta i entrén på sjukhuset, eller utanför sjukhuset. Du som behöver en ledsagare, undantas självfallet.
  • Får hålla kontakt med dina anhöriga via egen telefon, dator eller platta när du är inlagd som patient. Besök är inte tillåtna på våra slutenvårdsavdelningar.

Detta innebär att du som anhörig:

  • Inte kan besöka inneliggande anhörig. I enstaka fall, med särskilda omständigheter och i livets slutskede görs undantag i samråd med ansvarig läkare.
  • Får hålla kontakt med din anhörige via dennes mobil, dator och platta.
  • Inte får följa med vid läkarbesök till våra mottagningar. Behövs en ledsagare, görs självfallet ett undantag

Mottagningsbesök

Ni som har inbokat besök på någon av våra mottagningar är välkommen. Du kan känna dig trygg att besöka sjukhuset.

Vill du inte sitta i väntrummet och vänta på ditt besök så prata med kassan när du registrerar dig så hittar vi en annan lösning.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer som visar tecken på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från besök och sociala kontakter där de kan smitta andra.

Du är alltid välkommen att ringa till oss om du undrar över något kring ditt inbokade besök på tfn 0414-155 60.

Hos oss gäller samma regler för patientavgifter, högkostnadsskydd och sjukresor som i övriga Skåne. Regler och rättigheter på Region Skånes webbplats