Inför ditt besök hos oss

För att du ska uppleva att du får den hjälp och det stöd du önskar kan det vara bra om du förbereder dig på ditt besök hos oss. En del patienter kan känna oro inför sitt besök inom vården. Då är det lätt att glömma både vad man ska berätta och fråga om.

Här följer några enkla råd för att underlätta inför ditt besök:

  • Skriv upp sådant som kan vara viktigt att komma ihåg, till exempel de mediciner du tar, om du är överkänslig mot något läkemedel eller någon mat, vilka sjukdomar du haft med mera.
  • Skriv upp frågor som du önskar få svar på.
  • Ta reda på hur lång tid ni har på er för samtal och undersökning. Du kan ha fått ett akutbesök med mycket begränsad tid. Se till att ta upp de problem som känns viktigast för dig.
  • Glöm inte att berätta om du är allergisk mot vissa läkemedel eller inte tål dem av annan orsak.
  • Kom ihåg att även om du lämnat information vid ett besök på en annan vårdinrättning är det inte säkert att den uppgiften finns i alla dina journaler.
  • Du har rätt att få utförlig information om det som rör ditt sjukdomstillstånd. Dra dig inte för att fråga mer än en gång om du inte förstår vad läkaren menar.
  • Om du inte kan svenska, har språksvårigheter eller är hörselskadad har du rätt att få tolkhjälp utan kostnad. Behöver du tolkhjälp ska du begära det när du bokar tid för besöket.

Ta med dig till sjukhuset:

  • Giltig legitimation
  • Ev. högkostnadsskydd eller frikort