Mottagning för ej bokade besök

Hos oss träffar du alltid först en sjuksköterska som triagerar, vilket betyder att sjuksköterskan bedömer vilken vårdnivå som behövs.

Vi tar emot ej bokade besök för dig som är i behöv av närsjukhusets resurser vardagar kl. 8-18. Har du akuta besvär ska du kontakta 1177 eller 112.