Mottagning för ej bokade besök

Hos oss träffar du alltid först en sjuksköterska som triagerar, vilket betyder att sjuksköterskan bedömer vilken vårdnivå som behövs.

Vi tar emot akuta tillstånd som:

 • Allergiska reaktioner
 • Allmänpåverkan tex diabetesmisstanke, frossa, feber, förvirringstillstånd
 • Illamående, kräkningar, diarré
 • Infektioner , som exempelvis:
  • Hosta, halsont, andnöd
  • Hud- och sårinfektioner
  • Urinvägsinfektioner
 • Hjärtbesvär exempelvis kärlkramp eller att hjärtat slår fort/långsamt
 • Lungproblem exempelvis försämring i astma eller KOL
 • Blodtrycksbesvär
 • Akut yrsel