Färgblindhet

Testa ditt färgseende

OBS! Tänk på att olika datorskärmar, skrivare, glasögon och belysningar kan ge helt olika färgåtergivning. Ett positivt test här (d.v.s. nedsatt färgseende) behöver inte innebära att det är så i verkligheten, men det kan vara en anledning att testa färgseendet hos en optiker eller ögonläkare vid tillfälle, i synnerhet om du tänker söka en utbildning som kräver fullgott färgseende.


Bild nr.1 av 24

Bild1

 • Facit bild nr.1  Såväl normalssende som alla med någon sorts avvikande färgseende skall kunna läsa talet 12.Bild nr.2 av 24


 • Facit Bild nr.2

  NormalRödgrön
  Normalseende läser siffran 8. Röd-grön färgblinda läser siffran 3. Fullständigt färgblinda kan inte läsa någon siffra alls.Bild nr.3 av 24


Bild 3 Färgblind

 • Facit bild nr.3

  Facit normal   Facit rödgrön

     Normalseende läser talet 29. Röd-grön färgblinda läser talet 70. Fullständigt färgblinda kan inte läsa någon siffra alls.Bild nr.4 av 24


Bild nr. 4

 • Facit bild nr.4

  Facit nr.4 NormalFacit 4. Rödgrön
  Normalseende läser siffran 5. Röd-grön färgblinda läser siffran 2. Fullständigt färgblinda kan inte läsa någon siffra alls.Bild nr.5 av 24


ild nr.5

 • Facit bild nr.5

  Facit bild 5. NormalFacit bild 5 rödgrön
  Normalseende läser siffran 3. Röd-grön färgblinda läser siffran 5. Fullständigt färgblinda kan inte läsa någon siffra alls.

 

Bild nr.6 av 24

Bild 6

 • Facit bild nr.6

  Facit 6 normal facit rödgrön

  Normalseende läser talet 15. Röd-grön färgblinda läser talet 17. Fullständigt färgblinda kan inte läsa någon siffra alls.

 

Bild nr.7 av 24

Bild nr.7

 • Facit bild nr.7

  Facit 7 normal Facit 7 rödgrön

  Normalseende läser talet 74. Röd-grön färgblinda läser talet 21. Fullständigt färgblinda kan inte läsa någon siffra alls.Bild nr.8 av 24


Bild nr.8

 • Facit bild nr.8

  Facit 8

  Normalseende läser siffran 6. De flesta med avvikande färgseende kan inte läsa någon siffra alls eller läser fel.Bild nr.9 av 24


Bild nr.9

 • Facit bild nr.9

  Facit 9

  Normalseende läser talet 45. De flesta med avvikande färgseende kan inte läsa någon siffra alls eller läser fel.

 

Bild nr.10 av 24

Bild nr.10

 • Facit bild nr.10

  Facit 10

  Normalseende läser siffran 5. De flesta med avvikande färgseende kan inte läsa någon siffra alls eller läser fel.

 

Bild nr.11 av 24

Bild 11

 • Facit bild nr.11

  Facit 11
  Normalseende läser siffran 7. De flesta med avvikande färgseende kan inte läsa någon siffra alls eller läser fel.

 

Bild nr.12 av 24

Bild nr.12

 • Facit bild nr.12

  Facit 12
  Normalseende läser talet 16. De flesta med avvikande färgseende kan inte läsa någon siffra alls eller läser fel.

 

Bild nr.13 av 24

Bild nr.13

 • Facit bild nr.13

  Facit 13
  Normalseende läser talet 73. De flesta med avvikande färgseende kan inte läsa någon siffra alls eller läser fel.

 

Bild nr.14 av 24

Bild nr.14

 • Facit bild nr.14

  FACIT 14
  Normalseende och helt färgblinda kan inte läsa något nummer. De flesta med röd-grön färgblindhet läser siffran 5.

 

Bild nr.15 av 24

Bild nr.15

 • Facit bild nr.15

  Facit 15
  Normalseende och helt färgblinda kan inte läsa något nummer. De flesta med röd-grön färgblindhet läser talet 45.

 

Bild nr.16 av 24

Bild nr.16

 • Facit bild nr.16

  Facit 16
  Normalseende läser talet 26. De med rödblindhet(protanopi) och kraftigt nedsatt rödseende(protanomali) kan se 6:an. Vid lätt nedsatt rödseende ses både 2:an och 6:an, men 6:an framträder tydligare. Vid grönblindhet(deuteranopi) och kraftigt nedsatt grönseende(deuteranomali) ses bara 2:an. Vid lätt nedsatt grönseende ses både 2:an och 6:an men 2:an framträder tydligare.

 

Bild nr.17 av 24

Bild nr.17

 • Facit bild nr.17

  Facit 17

  Normalseende läser talet 42. De med rödblindhet(protanopi) och kraftigt nedsatt rödseende(protanomali) kan se 2:an. Vid lätt nedsatt rödseende ses både 4:an och 2:an, men 2:an framträder tydligare. Vid grönblindhet(deuteranopi) och kraftigt nedsatt grönseende(deuteranomali) ses bara 4:an. Vid lätt nedsatt grönseende ses både 4:an och 2:an men 4:an framträder tydligare.


 

Bild nr.18 av 24

Bild nr.18

 • Facit bild nr.18

  Facit 18

  Normalseende kan följa både den röda (övre) och den lila (nedre) linjen mellan X:en. De med rödblindhet (protanopi) och kraftigt nedsatt rödseende (protanomali) kan bara följa den lila linjen. Vid lätt nedsatt rödseende ses båda linjerna, men den lila framträder tydligare. Vid grönblindhet (deuteranopi) och kraftigt nedsatt grönseende (deuteranomali) ses bara den röda linjen. Vid lätt nedsatt grönseende ses båda linjerna men den röda framträder tydligare.


 

Bild nr.19 av 24

Bild nr.19

 • Facit bild nr.19

  Facit 19
  De flesta med röd-grön färgblindhet kan följa den slingrande linjen mellan de två X:en. De flesta normalseende eller på annat sätt färgblinda kan inte följa linjen.

 

Bild nr.20 av 24

Bild nr.20

 • Facit bild nr.20

  Facit 20

  Normalseende kan följa den slingrande gröna linjen mellan X:en. De flesta med någon sorts avvikande färgseende kan inte följa linjen, eller följer en annan linje.


 

Bild nr.21 av 24

Bild nr.21

 • Facit bild nr.21

  Facit 21
  Normalseende kan följa den slingrande orangea linjen mellan X:en. De flesta med någon sorts avvikande färgseende kan inte följa linjen, eller följer en annan linje.

 

Bild nr.22 av 24

Bild nr.22

 • Facit bild nr.22

  Facit 22 NormalFacit 22 Rödgrön
  Normalseende kan följa den slingrande blå-grön/gul-gröna linjen mellan X:en. De med röd-grön färgblindhet följer den blå-grön/lila linjen. Helt färgblinda kan inte följa någon linje alls.

 

Bild nr.23 av 24

Bild nr.23

 • Facit bild nr.23

  Facit 23 normalFacit 23 Rödgrön
  Normalseende kan följa den lila/orangea linjen mellan X:en. De med röd-grön färgblindhet följer den blå-grön/lila linjen. Helt färgblinda och de med svagt färgseende kan inte följa någon linje alls.

 

Bild nr.24 av 24

Bild nr.24

 • Facit bild nr.24

  Facit 24
  Såväl normalseende som de med någon typ av avvikande färgseende kan följa linjen mellan de två X:en.

Hur fungerar ögat?

Här har vi samlat intressant fakta om ögat och olika synfel.

Färgblindhet
Monovision
Optiska illusioner
Synfel
Ögats anatomi
Ögonutveckling hos barn

Personal fikar

Våra mottagningar

Vi finns på flera orter i Sverige.
Välkommen att kontakta oss oavsett om det gäller en synfelsbehandling eller ögonsjukdom.