Optiska illusioner

Kanizsas triangel

Vad ser du när du tittar på bilden?

Den här figuren skapades av den italienske psykologen Gaetano Kanizsa. De flesta ser en vit triangel ovanpå en med svarta kanter avgränsad dito och tre runda svarta skivor. Denna triangel är dock illusorisk och dess konturer skapas i vår hjärna då vi betraktar bilden.

Notera också att den illusoriska triangeln verkar vara ljusare än bakgrunden, trots att det bara finns en vit nyans i bilden. Detta beror på den kontrastverkan mot de svarta skivorna som uppstår.

Men varför verkar hela triangeln vara ljusare och inte bara hörnen? Det kan bero på att hjärnan har förmågan att fylla en yta med en uniform ljushet.

Rutnät

Cirklarna som av våra hjärnor anas vid (de förlängda) linjernas korsningspunkter finns inte.

Som en bonus: om du försöker se kvadrater istället för cirklar så fungerar den illusionen också.

Räkna de svarta prickarna

Detta fenomen liknar exemplet ovan och bygger på den skarpa kontrasten mellan de vita prickarna mellan de svarta kvadraterna.

Försök själv räkna de svarta prickarna i korsningarna mellan de svarta kvadraterna.

Cirkelrörelse

Fokusera på punkten i mitten och rör huvudet framåt och bakåt. Vad ser du?

På grund av "skevheten" hos parallellogrammen som bildar cirklarna ser de ut att röra sig åt motsatt håll i takt med huvudrörelserna.

Längd

Vilken av de röda linjerna är längst?

Svaret är att de är exakt lika långa. Det är perspektivet i bilden som lurar oss att tro att den högra linjen (som ser ut att vara längst bort) är längre då den når hela vägen "från golv till tak". Dessutom når den högra linjen långt utanför de två mittenlinjerna på väggen, vilka den vänstra röda linjen precis lyckas sammanbinda.

Störst

Vilken av de vita mittenprickarna är störst?

De är lika stora, men relativt de närmast kringliggande prickarna ser de olika stora ut varför vår hjärna lurar oss att tro att de faktiskt är olika stora inbördes också.

Hur fungerar ögat?

Här har vi samlat intressant fakta om ögat och olika synfel.

Färgblindhet
Monovision
Optiska illusioner
Synfel
Ögats anatomi
Ögonutveckling hos barn

Personal fikar

Våra mottagningar

Vi finns på flera orter i Sverige.
Välkommen att kontakta oss oavsett om det gäller en synfelsbehandling eller ögonsjukdom.