Synfel

De flesta av oss har någon form av synfel. Av synfelen närsynthet, översynthet, astigmatisk och ålderssynthet är det närsynthet som är det allra vanligaste synfelet. Faktiskt så vanligt att det är fler som är närsynta än som har felfri syn.

På uppdrag av Capio Ögon har  vid två tillfällen genomfört en undersökning för att kartlägga svenska folkets synstatus. På frågan "Hur är din syn? Är du närsynt, översynt, astigmatisk eller är din syn felfri?" blev resultatet:

  • Felfri syn - 27%
  • Närsynt - 33%
  • Översynt - 21%
  • Astigmatisk - 17%
  • Endast läsglasögon - 6%
  • Synskadad/blind - 1%

Närsynthet

En närsynt person ser ofta bra på nära håll men alltid dåligt på långt håll utan glasögon eller kontaktlinser. Närsynthet är ärftligt och beror vanligtvis på att man har ett lite för långt öga och  då hamnar skärpan framför näthinnan. Med hjälp av minusglas/linser eller ögonoperation flyttas bilden bakåt till näthinnan och blir då skarp.

Närsynthet börjar sällan utvecklas före 8 års ålder eftersom det är då ögat börjar växa ordentligt. Närsyntheten brukar förvärras under tonåren för att sedan stabiliseras vid 20-25 års ålder, när ögat växt färdigt. I 40-45 års ålder börjar ögats lins successivt stelna, vilket leder till ålderssynthet. En lätt - måttlig närsynthet kan då vara till viss glädje eftersom man fortfarande ser bra på nära håll utan glasögon (men ser lika dåligt på långt håll).

Närsynthet som kräver starkare glas än minus 6-7 dioptrier brukar benämnas kraftig närsynthet (grav myopi). Såpass kraftiga glas medför en bildförminskning. Näthinnan är ofta skörare än normalt vid kraftig närsynthet och bristningar som kan leda till näthinneavlossning är vanligare än hos personer med låg närsynthet.

Behandlingsmetoder som passar bäst för närsynthet

Graden på närsynthet mäts i så kallade dioptrier, vilket är ett mått på den korrigerande linsen som krävs för att uppnå ett normalt seende.

Den vanligaste formen av korrigering är med hjälp av glasögon med konkava glaslinser, kontaktlinser eller laserbehandling. Närsynthet kan behandlas med ögonlaser (LASEK/ELSA) eller med synfelsoperation (som ICL eller RLE). En behandling med ögonlaser lämpar sig bäst vid låggradig närsynthet. ICL kan utföras vid alla typer av närsynthet men är den enda metoden som lämpar sig vid grav närsynthet. Om man redan är ålderssynt kan RLE vara det bästa alternativet.

Översynthet

Översynta personer ser dåligt på nära håll och beroende på ålder mer eller mindre bra på långt håll. Nära 4 av 5 personer världen över har någon form av översynthet vid tidig ålder men barn behöver oftast inte bära glasögon för att klara sig i vardagen och i vissa fall försvinner synfelet när ögat vuxit klart.

För unga personer är lätt till måttlig översynthet inget problem, tvärtom upplevs synen ofta som felfri. Anledningen är att man omedvetet spänner ögats lins och då flyttas bilden automatiskt framåt tills den hamnar på näthinnan.

Är man kraftigt översynt räcker inte ögats lins till utan man får då använda plusglas/linser för att se skarpt.

Med stigande ålder stelnar linsen alltmer och förmågan att spänna linsen avtar i samma takt. Närseendet blir sämre och med tiden även seendet på långt håll. Det är också ofta förknippat med huvudvärk och ögontrötthet när man försöker spänna den stela linsen.

Översynthet är ärftligt och den genetiska formen av översynthet beror på att ögat är litet för kort vilket leder till att ljuset går förbi näthinnan innan det når sin brytpunkt bakom näthinnan, där ljuset ska brytas för att man ska få en skarp bild.

Behandlingsmetoder som passar bäst för översynthet

Har man en väldigt liten översynthet korrigeras det inte, eller korrigeras bara med terminal- eller läsglasögon. Översynthet som debuterar i vuxen ålder korrigeras med glasögon med konvexa glas, kontaktlinser eller laserbehandling. De vanligaste metoderna för att korrigera översynthet med ögonlaser är FS-LASIK eller LASEK/ELSA. Det händer att synfelsoperationerna ICL eller RLE bli aktuella. Behandling med ögonlaser passar bäst vid mindre översynthet. ICL kan oftast användas när man har måttligt till hög översynthet, medan RLE är ett bra alternativ när man börjar bli ålderssynt.

Astigmatism

Astigmatism innebär innebär att ögat har olika brytningskraft i olika riktningar. Ögat kan till exempel vara normalsynt för vertikala linjer men närsynt för horisontella linjer. Anledningen är oftast att hornhinnans krökning är skev, ungefär som ytan på en rugbyboll, snarare än rund som ytan på en fotboll. Man får då två olika fokus inne i ögat och de glas eller kontaktlinser som korrigerar astigmatism måste ha en speciell slipning i en viss vinkel. En astigmatiker ser dåligt både på nära håll och på långt håll och ser gärna en skuggbild av det föremål de tittar på.

Brytningsfel är vanligast förekommande i kombination med närsynt- eller långsynthet. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt, men astigmatism kan också uppkomma efter skador eller operationer.

Astigmatism kan, om den inte är alltför omfattande, korrigeras med glasögon. Den typ av glas som används kallas för cylinderglas. Astigmatism kan också i viss utsträckning korrigeras med kontaktlinser. Astigmatism kan behandlas med en synfelsoperation som ICLRLE eller en ögonlaserbehandling, ofta samtidigt som andra synfel behandlas.

Ibland pratar man om oregelbunden astigmatism. Enkelt uttryckt innebär det att vanliga glasögon med astigmatisk slipning inte klarar av att korrigera astigmatismen. Det kan till exempel bero på att hornhinnan är formad som sidan av ett ägg snarare än som sidan på en amerikansk fotboll. Normalt har alla människor mer eller mindre oregelbunden astigmatism.

Det är mycket viktigt att upptäcka brytningsfel hos små barn. Synutvecklingen på det astigmatiska ögat kan försämras och ge upphov till bestående synnedsättning. Om stark ärftlighet finns eller om äldre syskon har astigmatism bör även yngre syskon undersökas hos ögonläkare.

Behandlingsmetoder som passar bäst för astigmatism

Astigmatismen kan behandlas med ögonlaser (LASEK/ELSA) eller också med en synfelsoperation (ICL eller RLE). Har man ingen närsynt- eller långsynthet, kan LRI vara den bästa metoden vid astigmatism.

Ålderssynthet

För de flesta omkring 40-45 års ålder börjar man märka att det blir allt svårare att se bekvämt på nära håll. Ålderssynthet beror på att ögats lins stelnar och förlorar den elasticiteten som behövs för att ögat ska ändra form för att kunna fokusera på olika avstånd.

Är man närsynt kan man kompensera detta genom att ta av sig glasögonen när man läser men över- och normalsynta måste använda läsglasögon, ha lästillägg i sina glas eller använda progressiva glasögon. En närsynt som använder kontaktlinser måste också ha läsglas för närarbete. Man kan ibland anpassa sina kontaktlinser så att man inte kompenserar för hela närsyntheten i den ena linsen (eller överkompensera ena linsen om man är översynt). Då har man ett öga som är närsynt och kan användas på kortare avstånd medan det andra ögat ser bra på långt håll. Detta kallas monovision. Hur bra monovision fungerar i praktiken är individuellt. Vissa personer tycker att synen på långt håll inte blir så bra och att avståndsbedömningen blir dålig.

Behandlingsmetoder som passar bäst för ålderssynthet

Den vanligaste behandlingen vid ålderssynthet är synfelsoperationen RLE.

Hur fungerar ögat?

Här har vi samlat intressant fakta om ögat och olika synfel.

Färgblindhet
Monovision
Optiska illusioner
Synfel
Ögats anatomi
Ögonutveckling hos barn

Personal fikar

Våra mottagningar

Vi finns på flera orter i Sverige.
Välkommen att kontakta oss oavsett om det gäller en synfelsbehandling eller ögonsjukdom.