Bolagsinformation

Capio Ögon består av de tre bolagen Capio Medocular AB, Capio Globen Ögonklinik och Scanloc Healthcare AB.

Bolagsinformation för Capio Medocular AB

Kontaktinformation

Verksamhetens namn: Capio Medocular AB
Bolagets namn: Capio Medocular AB
Org-nr: 556259-9430
Faktureringsadress: PG 1179, 737 84 Fagersta
Adress: Drottninggatan 1A, 753 10 Uppsala
Telefon: 018-56 54 00
E-post: ogon.info@capio.se

Kontaktperson för denna information är Jeanette Lindahl, jeanette.lindahl@capio.se

Basfakta om verksamheten

Capio Medocular AB är en enhet som arbetar inom ögonsjukvård, såsom ögonmottagning, gråstarrkirurgi och synfelskirurgi. Vi arbetar för flera landsting med vårdval ögontjänster och har även vårdavtal via upphandlingar med vissa landsting.

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell. Detta beskrivs närmare på .

Capio Medocular är ISO-certifierade både inom miljö och kvalitet.

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell.

Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister. För Capio Medocular AB rapporterar vi bland annat till nationella kataraktregistret inklusive marsstudien.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi mäter patienternas nöjdhet i de s.k. Nationella patientenkäten. Aktuella resultat publiceras på undersökningens hemsida .

Capio Medocular AB är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med alla relevanta fackföreningar

Ägare och styrelse

Capio Medocular AB är ett dotterbolag till .

Capio Medocular AB

VD: Karl Johansson Bäckgren

Styrelse

Ordförande Peter Holm
Ledamot
Karl Johansson Bäckgren
Ledamot
Kristin Deibe
Ledamot
Jens Johnsson

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på .

Aktuella bokslutsdata för Capio Medocular AB finns på .

Bolagsinformation för Capio Globen Ögonklinik AB

Kontaktinformation

Verksamhetens namn: Capio Globen Ögonklinik
Bolagets namn: Capio Globen Ögonklinik AB
Org-nr: 556643-8700
Faktureringsadress: PG 1179, 737 84 Fagersta
Adress: Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov
Telefon: 08-649 88 00
E-post: info@globenogonklinik.se

Kontaktperson för denna information är Jeanette Lindahl, jeanette.lindahl@capio.se.

Basfakta om verksamheten

Capio Globen Ögonklinik är en enhet som arbetar inom ögonsjukvård, såsom ögonmottagning, gråstarrkirurgi och synfelskirurgi. Vi arbetar för landsting med vårdval ögontjänster .

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell. Detta beskrivs närmare på .

Capio Globen Ögonklinik är ISO-certifierade både inom miljö och kvalitet.

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell.

Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister. För Capio Globen Ögonklinik rapporterar vi bland annat till nationella kataraktregistret inklusive marsstudien.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi mäter patienternas nöjdhet i de s.k. Nationella patientenkäten. Aktuella resultat publiceras på undersökningens hemsida .

Capio Globen Ögonklinik är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med alla relevanta fackföreningar.

Ägare och styrelse

Capio Globen Ögonklinik är ett dotterbolag till Capio Medocular AB.

Capio Globen Ögonklinik AB

VD: Karl Johansson Bäckgren

Styrelse

Ordförande Peter Holm
Ledamot Karl Johansson Bäckgren
Ledamot Kristin Deibe
Ledamot Jens Johnsson

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på .

Aktuella bokslutsdata för Capio Globen Ögonklinik B finns på .

Bolagsinformation för Scanloc Healthcare AB

Kontaktinformation

Verksamhetens namn: Capio Scanloc Ögon
Bolagets namn: Scanloc Healthcare
Org-nr: 556758-3983
Faktureringsadress: PG 1179, 737 84 Fagersta
Adress: Lilla Bommen 6, 411 04 Göteborg
Telefon: 031-63 60 60
E-post: info@scanloc.se

Kontaktperson för denna information är Jeanette Lindahl, jeanette.lindahl@capio.se.

Basfakta om verksamheten

Capio Scanloc Ögon är en enhet som arbetar inom ögonsjukvård, såsom ögonmottagning, gråstarrkirurgi och synfelskirurgi. Vi arbetar för landsting med vårdval ögontjänster .

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell. Detta beskrivs närmare på .

Capio Scanloc Ögon är ISO-certifierade både inom miljö och kvalitet.

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell.

Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister. För Capio Scanloc Ögon rapporterar vi bland annat till nationella kataraktregistret inklusive marsstudien.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi mäter patienternas nöjdhet i de s.k. Nationella patientenkäten. Aktuella resultat publiceras på undersökningens hemsida .

Capio Scanloc Ögon är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med alla relevanta fackföreningar.

Ägare och styrelse

Capio Scanloc Ögon (Scanloc Healthcare) är ett dotterbolag till Capio AB.

Capio Scanloc Ögon AB

VD: Karl Johansson Bäckgren

Styrelse

Ordförande Peter Holm
Ledamot Karl Johansson Bäckgren
Ledamot Kristin Deibe
Ledamot Jens Johnsson

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på .

Aktuella bokslutsdata för Scanloc Healthcare finns på .

Arbeta hos oss

Nytt arbete? Välkommen att söka dig till oss! Vi är ett av Nordens största privata ögonsjukvårdsföretag med kliniker i hela Sverige.

Personal fikar

Våra mottagningar

Vi finns på flera orter i Sverige.
Välkommen att kontakta oss oavsett om det gäller en synfelsbehandling eller ögonsjukdom.