Capio möter individens behov

Ett projekt för att sätta kunden i centrum har nyligen avslutats hos Capio Ögon. Ett projekt som syftar till att ge patienterna ännu bättre bemötande, större igenkänningsfaktor och samma nivå på servicen – oavsett var i landet du besöker en klinik.

SOM ETT LED i sin tillväxt de senaste åren bestämde man sig för att ta fram riktlinjer som håller ihop Capio Ögons alla kliniker på ett genomtänkt sätt. Målsättningen är att man ska känna igen Capio som en servicegivare snarare än en vårdinstitution.

– Det handlar givetvis om hög medicinsk kvalitet, men man ska också bli väl bemött, få bra information avvägd efter mottagaren och få vistas i trevliga lokaler. Internt vill vi skapa en gemensam förståelse för att det är patienten i centrum och hur vi ska bemöta individens olika behov, berättar Karl Johansson Bäckgren, vd.

Finns för patienternas skull

Arbetet har handlat om allt från lokalernas utformning och informationen i väntrummen om Capios tjänster till den medicinska informationen och medarbetarnas klädpolicy.

– Inom vården har man länge jobbat strukturerat och mätt olika kvalitativa värden och förbättringsområden. Nu ska vi jobba lika strukturerat även med bemötande och service. Vi vet att lugna miljöer ger en tryggare patient, och en trygg patient blir i sin tur mer mottaglig för den information den får. Då har vi ännu bättre möjlighet att ge högre vårdkvalitet. Allt hänger ihop. Den andra delen i projektet handlar om att Capios ögonkliniker har en stor geografisk spridning. Vart man än får sin vård ska igenkänningsfaktorn vara hög.

– Du ska veta att du kommit till Capio Ögon. Inte bara för att det står så på skylten, utan för att du känner igen lokalerna, bemötandet och hur du blir omhändertagen, säger Karl och avslutar:

– Projektgruppen har levererat ett gediget material som vi nu till viss del ska utveckla och sedan implementera i verksamheten. För oss är det viktigt att det både syns och märks att Capio Ögon finns för patienternas skull, ingenting annat. Att vi tänkt igenom vår verksamhet i alla led ska komma patienterna till godo.