Ständigt kvalitetsarbete - för patienternas skull

Som patient hos Capio Ögon har du alltid möjlighet att framföra dina idéer och åsikter genom olika kanaler. Åsikter som sedan analyseras och sammanställs av kvalitetscontroller Pernilla Strindlöv med kollegor.

– Det är en föränderlig värld och vi har en föränderlig organisation. Vi vill inte göra som vi alltid har gjort, säger Pernilla.

KLINIKERNA ÄR SEDAN länge certifierade för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001. Pernilla hoppas att både patienter och anställda märker av att företaget jobbar aktivt med både kvalitet och miljö.

– Går det inte ner i verksamheten och ända ut till patienterna är det ingenting värt. Det ska märkas att vi har tydliga processer och mål där vi håller hög kompetens och ser över våra eventuella brister. Vi tar kvalitetsarbetet på väldigt stort allvar. Vi jämför våra kliniker inom Capio Ögon och försöker hitta det bästa hos varandra.

Kvalitet ska genomsyra allt

Att mäta kundnöjdheten är en central del i den dagliga verksamheten.

– Vi använder oss av Touch Point, en digital kundnöjdhetsmätning. Undersökningen sker via en skärm som står vid entrén till våra kliniker där patienterna enkelt kan knappa in hur deras besök hos oss varit. Vi vill gärna att våra patienter använder den så att vi får möjlighet att bli ännu bättre. Det är ett snabbt och enkelt sätt för att patienterna att kunna komma med idéer, förbättringsförslag och lämna sina åsikter om bemötande, information och service.

– Vi följer upp utfallet varje vecka och jag gör en sammanställning varje månad. Vi analyserar resultatet och sätter direkt in insatser om det är något vi bedömer att vi måste åtgärda. Likaså har vår personal ett enkelt system att rapportera in avvikelser och synpunkter i. Avvikelserna och synpunkterna tas på största allvar och åtgärdas direkt på kliniken. De delas med de andra klinikerna så att vi lär av varandra. Avvikelserna bearbetas även av vårt Kvalitetsråd, som förutom att titta på avvikelser följer utveckling och nyheter i ögonvärlden, tillsammans med det Medicinska rådet.

– Det är en föränderlig värld och vi har en föränderlig organisation. Vi vill inte göra som vi alltid har gjort. Det utvecklas ny teknik hela tiden och vi vill ligga i framkant där. För tillfället arbetar vi på att ge patienterna ökade möjligheter att använda sig av digitala kallelser, bokning via 1177 och så vidare. Patienternas upplevelse är prio ett och kvalitet ska genomsyra allt arbete vi gör.