Minska glasögonbehovet efter gråstarroperationen

I samband med din gråstarroperation har du möjlighet att välja en premiumlins och med stor sannolikhet bli helt glasögonfri efteråt. – Landstinget står för din operation och en standardlins, men du kan själv välja att betala mellanskillnaden och få en premiumlins, berättar John Johansson, optiker på Capio Ögon Stockholm.

UNDER SINA TRE år här har John mött otaliga gråstarrpatienter. Capios klink på Östermalm är en av Stockholms största vårdgivare för gråstarroperationer.

– Vi vill att alla som ska operera sig för grå starr ska veta om att de har möjlighet att betala mellanskillnaden mellan den standardlins som bekostas av landstinget och en premiumlins, säger John.

Med premiumlinsen får patienten goda möjligheter att slippa använda glasögon efter operation.

– En premiumlins ger bra synskärpa både på långt och på nära håll. I många fall får patienten en total glasögonfrihet och för de som ändå behöver använda glasögon handlar det främst om vid mer synkrävande uppgifter, så som smått handarbete eller dylikt.

Det betyder mycket

De allra flesta kan välja premiumlinsen, om de vill, menar John.

– Vi utvärderar varje enskild patients hälsoförutsättningar först. Ibland kan andra ögonsjukdomar föreligga som gör att premiumlinser inte är aktuellt. Sedan finns det såklart de som inte besväras av sina glasögon och inte ser några problem med att använda dem även efter operationen. Det som är den avgörande faktorn är oftast hur motiverad man är att slippa glasögon.

Idag är det bara landstingen i Stockholm, Skåne, Halland och Jönköping som tillhandahåller möjlighet till medfinansiering, men tillhör du något annat landsting kan du vända dig till någon av Capios kliniker inom dessa områden via det fria vårdvalet. Kostnaden kan dessutom delbetalas räntefritt.

– Många med grå starr har använt glasögon nästan hela livet. Chansen att få slippa glasögon betyder mycket för dem, därför är det så viktigt för oss att presentera den möjligheten för våra patienter.