Nytt varumärke - samma goda vård

Capio Medocular, Capio Scanloc Ögon och Capio Globen Ögonklinik har samlats under det gemensamma varumärket Capio Ögon. Tre företagsnamn har blivit ett – en förändring som både innebär större tydlighet och en ökad sammanhållning mellan de olika klinikerna.

UNDER VÅREN 2019 lanserades det nya varumärket Capio Ögon. Syftet med att samla tre företag under ett nytt, gemensamt varumärke var ökad tydlighet. Både vad gäller att tydliggöra verksamhetsområdet redan i namnet och att göra det tydligt för alla att vi hör ihop. Sedan är det så klart även en fördel med ett lite kortare namn.

– Allt är precis som innan i verksamheterna, bara tydligare att vi hör ihop. Medocular, Globen Ögonklinik och Scanloc är visserligen alla väletablerade namn på olika geografiska marknader, men Capio Ögon kapar allt tvivel kring vad vi bedriver för typ av verksamhet, även på de orter där vi kanske inte är lika välkända. Det ska vara enkelt att förstå i vår kommunikation med patienter, säger Jeanette Lindahl, marknadsansvarig på Capio Ögon. En ny logotyp innebär dock inga förändringar i övrigt på klinikerna.

– Vilka vi är och vad vi står för är oförändrat. Våra patienter ska känna att allt är minst lika bra som tidigare, bara ett tydligare namn.