Vi tar hand om dina ögon hela livet!

TROTS ATT VI årligen träffar nära 120000 patienter på våra mottagningar vet vi att varje patient är unik, med unika behov och förväntningar. Vår ambition är att alltid överträffa dina förväntningar och vi vill veta när vi inte lyckats.

Allt vi gör vilar på våra grundläggande värderingar; kvalitet, medkänsla och ansvar. Det gäller såväl i möten med våra patienter och uppdragsgivare som mot varandra på arbetsplatsen.

Under våren 2019 har vi låtit samla bolagen Capio Medocular, Capio Scanloc Ögon och Capio Globen ögonkliniker under det gemensamma namnet Capio Ögon. Det har varit en spännande resa att få alla bitar på plats för ett gemensamt varumärke, vilket du kan läsa mer om i den här tidningen.

Tillsammans utgör vi på Capio Ögon idag en betydande aktör inom svensk sjukvård med landets längsta erfarenhet som privat ögonklinik och bred kompetens. Vi utför omkring 27000 gråstarrsoperationer per år, vilket motsvarar drygt 20 procent av alla Sveriges gråstarroperationer.

VI ÄR NATURLIGTVIS stolta att vi kommit så långt efter drygt 30 år, men vi blir aldrig nöjda. Att ständigt jobba med att bli bättre är en naturlig del av det dagliga arbetet och vi strävar alltid efter att förbättra vår kvalitet och vår service mot våra kunder och patienter. 

Karl Johansson Bäckgren, vd Capio Ögon