Kvalitet och miljö

Capio Ögon är ISO-certifierade inom kvalitet enligt ISO 9001:2015 och inom miljö enligt ISO 14001:2015.

Kvalitetsarbete

Capio Ögon har under många år haft ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Hög kvalitet inom våra vårdprocesser, medicinsk/teknisk utrustning och bemötande är självklart för oss. Vår medicintekniska utrustning som används vid de olika behandlingarna genomgår kontinuerlig service av certifierade servicetekniker från leverantörerna. Detta görs, enligt kvalitetskrav, alltid på plats vilket innebär att vår utrustning aldrig förflyttas.

Årligen genomför vi såväl interna som externa revisioner för att tillse att vi ständigt håller minst den kvalitet som certifikatet kräver – och att vi ständigt utvecklas och förbättrar oss.

Capio Ögon deltar även i relevanta medicinska kvalitetsregister.

Patient-/kundnöjdhetsenkäter genomförs kontinuerligt såväl digitalt i våra väntrum, som via enkäter.

Miljöarbete

Capio Ögons främsta miljömål är att minska transporter för administration och ledning samt ha full sopsortering på alla våra kliniker, där så är möjligt. Vi arbetar också med att ge vår personalen kontinuerlig utbildning inom miljökunskap.

  • Miljöpolicy

  • Kvalitetspolicy

Se vad våra patienter tycker om oss

I alla våra väntrum finns en digital kundundersökning, så alla våra patienter har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på vår vård och vårt bemötande.

Arbeta hos oss

Nytt arbete? Välkommen att söka dig till oss! Vi är ett av Nordens största privata ögonsjukvårdsföretag med kliniker i hela Sverige.

Personal fikar

Våra mottagningar

Vi finns på flera orter i Sverige.
Välkommen att kontakta oss oavsett om det gäller en synfelsbehandling eller ögonsjukdom.