Synpunkter på vården

Inom Capio Ögon arbetar vi ständigt med förbättringar. Därför vill vi gärna ta del av dina synpunkter - positiva såväl som negativa.

Vad tycker du om oss?

Vi vill gärna ha dina synpunkter. Det kan gälla både ris och ros. Våra patienter och närståendes synpunkter är viktiga för att ständigt kunna förbättra god vård och service samt utveckla vår verksamhet. Med din hjälp kan vi bli bättre.

Har du synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar kan du framföra dessa på olika sätt:


Kontakta personalen

I första hand bör du kontakta personalen på den mottagning du blivit behandlad. Du kan ringa, skicka ett brev eller kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Du kan även lämna dina synpunkter i vår digitala kund-/patientundersökningen "Touch point" som du finner i våra väntrum.


Patientnämnden

Du kan också vända dig till Patientnämnden på den ort du blivit behandlad, där kan du framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare.


Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.
Patientförsäkringen LÖF
Box 17830
118 94 Stockholm
E-post: info@lof.se
Tel: 08-5510 1000


Patientförsäkring Zürich

För privatbetalande patienter och patienter med sjukvårdsförsäkring har vi tecknat  Patientförsäkring hos Zurich. Om du drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning under förutsättning att skadan är ersättningsbar enligt Patientskadelagen 1996:799. 


Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
Läkemedelsförsäkringen
Box 17608
118 92 Stockholm
E-post: info@lakemedelsforsakringen.se
Tel: 08-462 37 00


1177 Vårdguiden

Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården och tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.
Tel: 1177