Verksamhetspolicy

Capio Ögons verksamhetspolicy innebär följande.

Kvalitet

Genom regelbundna mätningar säkerställs att Capio Ögon håller god kvalitet inom alla verksamhetsområden.

Tillgänglighet

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Capio Ögon via telefon, mail, centralt geografiskt läge, information via webb och andra sociala medier.

Bemötande

Alla som kommer in på våra kliniker; patienter, medarbetare, leverantörer och kunder, ska känna sig respekterade och uppmärksammade. Vi ska vara lyhörda och närvarande.

Kompetens

Genom personalens specialistkunskaper, erfarenhet och flexibilitet anpassas vård efter behov. Verksamhetssystemet med väl utvecklade rutiner, ska följas och ständigt förbättras och gälla för alla enheter.

Miljö

Verksamhetens miljöarbete ska ständigt förbättras så att miljöpåverkande utsläpp minskas Förebygga föroreningar och hushålla med resurser. Ta miljöhänsyn i varje handling och beslut i det dagliga arbetet. Vara öppen mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vårt miljöarbete.

Lag- och myndighetskrav ska alltid uppfyllas.

Vår vision

Efterlevnad av policy leder fram till att vi förverkligar vår vision "Bästa Bemötande och Behandling".

Arbeta hos oss

Nytt arbete? Välkommen att söka dig till oss! Vi är ett av Nordens största privata ögonsjukvårdsföretag med kliniker i hela Sverige.

Personal fikar

Våra mottagningar

Vi finns på flera orter i Sverige.
Välkommen att kontakta oss oavsett om det gäller en synfelsbehandling eller ögonsjukdom.