Sjuksköterska pratar med kollega Sjuksköterska pratar med kollega

Så här blir du patient hos oss

Välkommen till oss på Capio Ortopediska Huset. Vi tar emot dig som har ortopediska besvär i axel, fot, hand, höft och knä, oavsett var i landet du bor.

På Capio Ortopediska Huset bedriver vi högkvalitativ ortopedisk sjukvård både i öppenvård (läkarbesök och dagkirurgi) och slutenvård (operation med övernattning). All personal har lång erfarenhet av ortopedi och alla våra ortopedspecialister har en specifik inriktning - för att du ska få bästa möjliga vård och träffa rätt kompetens direkt. 

Capio ortopediska huset erbjuder ortopedisk undersökning och operation till patienter från hela landet oavsett vilken region eller vilket landsting du tillhör. Du som patient har alltid rätt att söka vård på annan ort när ditt hemlandsting inte kan erbjuda dig tid inom vårdgarantin.

Vi samarbetar med Stockholms läns landsting, de större försäkringsbolagen och har även möjlighet att ta emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar. 

Våra specialister bedömer skador i axel, armbåge, fot, hand, höft och knä. Vi behandlar tyvärr inte frakturer eller skador i rygg och nacke.

Vi levererar ortopedisk vård på uppdrag av Region Stockholm vilket innebär att kostnaden för läkarbesök eller operation hos oss är samma som för läkarbesök hos specialist på sjukhus. Första besöket hos oss kostar 150 kronor med remiss från annan läkare, 350 kronor kostar det om du kommer med en egenremiss. Frikort gäller. 

 • Patient utanför Stockholm

  Du som vill söka vård hos oss via annat landsting behöver oftast en remiss från vårdgivare i ditt hemlandsting och ett ekonomiskt godkännande från hemlandstinget om det beslutas om någon operativ åtgärd (en så kallad betalningsförbindelse). Undersökningar som till exempel röntgen ska innan besöket vara utförda i hemlandstinget.

  Du kan gå in på ditt hemlandstings hemsida och läsa om vilka regler som gäller för dig. Du hittar mer information på www.skl.se.

  Öppenvård (dagkirurgi eller läkarbesök)
  Oavsett var du bor har du som patient rätt att vända dig till en vårdgivare i vilket landsting du vill för ett öppenvårdsbesök. Går man sedan vidare och planerar en operation kan en sådan ske i öppenvård (dvs utan övernattning) utan särskilt tillstånd från ditt hemlandsting.

  Slutenvård (operation med övernatting)
  För operation i slutenvård krävs godkännande från ditt hemlandsting. Ett sådant får du genom en så kallad specialistvårdstremiss eller betalningsförbindelse som utfärdas av ortopedkliniken på ditt hemsjukhus eller av vårdlotsen/vårdgarantikansliet på din hemort. 
  Olika landsting har olika rutiner för hur förfarandet med specielistvårdsremissen/betalningsförbindelsen uttfärdas. 
  Den nationella vårdgarantin ger dig som patient rätt till operation inom 3 månader från beslut om operation. Klarar inte ditt hemlandsting att hålla vårdgarantin så har du rätt till vård i annan landsting.

  Vi är vara att ge vård till patienter som kommer från andra landsting, ca 20% av våra patienter är inte skrivna i Stockholm.

  Ring gärna till våra sjuksköterskor i receptionen om du har frågor om hur du ska gå tillväga för att bli patient hos oss. 

  Tel: 08-546 20 400

 • Patient i Stockholm

  Genom det fria vårdvalet kan du som bor i Stockholm själv välja vart i länet och hos vilken vårdgivare du vill söka vård hos.

  För att bli patient hos oss vill vi gärna att du först besöker din vårdcentral för utredning och att det sedan skickas en remiss till oss angående dina besvär samt svar på utförda röntgenundersökningar.

 • Försäkringspatient

  Vi samarbetar med de flesta större försäkringsbolagen i Sverige och ett antal internationella bolag. Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig att boka en läkartid hos oss.

 • Egenremiss

  Du kan inom det fria vårdvalet remittera dig själv till oss för bedömning av dina ortopediska besvär.

  Hos Capio Ortopediska Huset använder vi en särskild blankett som skickas in per post. I den beskriver du varför du söker vård och berättar så utförligt du kan om dina symptom och besvär. Din egenremiss registreras sedan och bedöms av en ortopedspecialist för att säkerställa att du får rätt vård.

  För att använda dig av egenremiss ska du ha en klar diagnos och ha genomgått en röntgenundersökning. Vid handrelaterade besvär behövs ingen röntgen.

  För utredning utan klar diagnos rekommenderar vi dig att du vänder dig till din husläkare, dom kan då påbörja en utredning och sedan skriva remiss till oss. I allmänhet kan vi då snabbare erbjuda en tid jämfört med om du skriver en egenremiss. Om ditt ortopediska tillstånd anses kunna hanteras via din vårdcentral kommer du att hänvisas dit. Om du är osäker på vilken typ av specialist du behöver kan du vända dig till din husläkare för råd och bedömning.

  Innan du har varit på ditt första mottagningsbesök hos oss är det din husläkare som har ansvar för den vård som du behöver.

  Egenremiss går inte att använda vid undersökningar som till exempel röntgen och laboratorieprover, då krävs remiss från läkare.

  Skriv ut och fyll i nedanstående blankett med tillhörande hälsodeklaration och posta till oss för handläggning.  

  Egenremiss.pdf

   

  Posta din ifyllda egenremiss med tillhörande hälsodeklaration till:

  Capio Ortopediska Huset
  Arenavägen 21
  121 77 Johanneshov