Exteriör Ortopediska huset Exteriör Ortopediska huset

Ledningsgruppen

Vi är Capio Ortopediska Husets ledningsgrupp, och vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på vården och upplevelsen för dig som patient hos oss. Vi välkomnar alltid ris och ros av patienter och anhöriga.

Martin Thorsell - Verksamhetschef

Adela Torhall - Controller

Ann Berglund - Sektionschef vårdavdelningen

Gunilla Bäckström - Sektionschef operation

Johan Karlsson - Medicinskt ansvarig läkare