Axelartros

Axelledens ledytor är klädda med ett tunt ledytebrosk som fungerar som en glidyta i axelleden. När det brosket skadas uppkommer axelartros.

Symptom:
Smärta, stelhet och ibland även svullnad kan vara symptom på artros i axelleden.

Orsak:
I de flesta fall är orsaken till axelartros oklar. Men olyckor tidigare i livet, som att axeln slagits ur led eller att man haft en fraktur, ökar risken för artros.

Vem drabbas:
De drabbade är oftast över 65 år, sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder. Axelartros drabbar både kvinnor och män.

Vad kan jag göra själv:
För att bibehålla rörlighet och funktion är det viktigt att fortsätta använda armen till lättare vardagssysslor. Smärtstillande läkemedel kan underlätta besvären.

Diagnos:
Klinisk bedömning, undersökning samt röntgen.

Behandling:
Vid lindriga besvär kan behandling påbörjas hos primärvården eller husläkare som kan skriva ut smärtstillande läkemedel för att mildra besvären. Ibland kan det hjälpa med en kortisoninjektion alternativt en tuppkamsinjektion (hyaloronsyra) i leden. Sådana injektioner ges ibland av ortopedspecialist.

För att bibehålla muskelstyrka och rörlighet i leden kan det vara bra att träffa en sjukgymnast för rådgivning.

Om smärtlindring genom sjukgymnastik och eventuella injektioner inte räcker kan man operera in en konstgjord axelled, en så kallad axelprotes. I de flesta fall sätts en helprotes in vilken består av en metallkula och en plastskål. Vid skador eller försvagningar i det djupa muskelskiktet så föredrar man att i regel bara byta ledkula, detta kallas för halvprotes.

Operation:
Vid en operation placeras operationssåret, som är drygt en decimeter långt, på axelledens framsida. Efter operationen får patienten stanna kvar på vårdavdelningen i något dygn och under vårdtiden påbörjas sjukgymnastiken. Slutresultatet märks först runt ett år efter operation men redan efter ett par månader kan man använda armen till vardagssysslor.

Risker med operation:
Komplikationer efter en axelledsoperation är ovanliga men det finns risk för nervskador, urledvridning och infektion av den nya leden. Tecken på infektion är hög feber, svullnad och ökad smärta. Vid dessa symptom – sök vård omedelbart.

Förväntat resultat:
I allmänhet är resultatet efter en operation mycket bra. De allra flesta upplever en bättre rörelseförmåga och en stor smärtlindring. För att uppnå bästa möjliga resultat är det mycket viktigt med träning och sjukgymnastik efter operation.

Sjukskrivning och rehabilitering:
Vid stillasittande arbete kan man oftast återgå minst deltid till arbetet efter tre till fem veckor. Vid tyngre kroppsarbete behövs ofta en längre sjukskrivning, upp emot tre till fem månader.

Bra att veta inför din operation

Kräver ditt ortopediska besvär operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger. 

Bra att veta inför operation

Har du artros i höft eller knä?

Se våra informationsfilmer. De innehåller information om artros samt om hur en protesoperation går till.

Knäprotesoperation

Informationsfilm inför knäprotesoperation

Höftprotesoperation

Informationsfilm inför höftprotesoperation

Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.