Impingement

Impingement är ett syndrom där klämda vävnader leder till smärta i axeln eller överarmen.

Symptom:
Typiska symptom på impingement är framförallt smärta vid rörelser som förläggs på fram- och/eller utsidan av axeln. Smärtan förvärras ju högre upp man för handen. Värk efter ansträngning är vanliga symptom och värken kan ge sömnsvårigheter.

Orsak:
Symptomen beror på trängsel mellan överarmen och skulderbladstaket som ofta leder till en irritation i slemsäcken under skulderbladstaket.

Vem drabbas?
Besvären debuterar oftast mellan 40 och 60 års ålder, ibland efter en ökad ansträngningsnivå.

Vad kan jag göra själv?
Med hjälp av sjukgymnast kan man träna upp de små inre musklerna runt axeln . Även eventuell stelhet kan tränas bort. Undvik rökning.

Diagnos:
Klinisk bedömning och undersökning samt röntgen. Ibland även magnetröntgen.

Behandling:
Specifik sjukgymnastisk träning är den viktigaste behandlingen. Vid mer uttalade smärtor kan en kortisoninjektion under skulderbladet ge viss lindring. Om behandlingen inte räcker så rekommenderas en operation. Sett över en femårsperiod har det visat sig att sjukgymnastik och operation har lika bra resultat, och därför opererar man enbart om sjukgymnastik inte förbättrar smärtan.

Operation:
Operationen utförs som en titthålsoperation. Läkaren tar bort ärrvävnad i det trånga utrymmet, och för att vidga utrymmet kan man vid behov även behöva fräsa bort en del ben på undersidan av ”taket” i leden.

Operationen görs dagkirurgiskt och du får gå hem redan samma dag. Efter operationen får man använda armen fritt men du bör planera för att ta det lugnt så att det får tid att läka.

Risker:
Operationen är relativt riskfri men komplikationer, så som infektion eller blodpropp kan hända även vid mindre ingrepp.

Förväntat resultat:
Efter genomgången behandling är runt 80 procent av patienterna nöjda.

Sjukskrivning och rehabilitering:
Sjukskrivningstiden varierar beroende på yrkesuppgifter. Vid kontorsarbete kan man räkna med ungefär en veckas sjukskrivning, men en person med tyngre kroppsarbete kan behöva vara sjukskriven i upp till tre- fyra månader. Oftast tar det omkring ett halvår att bli helt bra.

Efter operation bör man börja gå hos sjukgymnast regelbundet för att träna upp muskulaturen på nytt.

Bra att veta inför din operation

Kräver ditt ortopediska besvär operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger. 

Bra att veta inför operation

Har du artros i höft eller knä?

Se våra informationsfilmer. De innehåller information om artros samt om hur en protesoperation går till.

Knäprotesoperation

Informationsfilm inför knäprotesoperation

Höftprotesoperation

Informationsfilm inför höftprotesoperation

Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.