Klavikelfraktur

Klavikelfraktur är en nyckelbensfraktur som i allmänhet självläker. Efter några månader är de flesta patienterna helt återställda och kan använda armen precis som vanligt.

Symptom:
Svullnad och tryckömhet över frakturområdet och smärta i samband med rörelse.

Orsak:
Klavikelfraktur uppkommer både vid lindrigare direktvåld mot nyckelbenet men även i samband med indirekt våld såsom fall på axeln eller fall mot utsträckt arm. Kan även uppkomma vid allvarligare olyckor.

Vem drabbas?
Den vanligaste patientgruppen som drabbas av denna skada är män i 15 till 30-års ålder men förekommer hos både kvinnor och män i alla åldrar.

Diagnos:
Klinisk undersökning och bedömning samt röntgen.

Behandling:
I allmänhet läker en nyckelbensfraktur utan operation, men i vissa fall då frakturen är kraftigt felställd eller uppsplittrad måste en operation göras för att minska risken för besvär.

Operation:
Operation görs vanligen inom tio dagar från skadetillfället och sker antingen med platta och skruvar eller med en typ av gängad pinne.

Risker:
Risker vid nyckelbensfraktur är utebliven läkning eller förkortning av nyckelbenet, vilket kan medföra nedsatt rörlighet och styrka. Det finns också risk för att det vid läkningen, bildas extra mycket benvävnad över frakturen vilket då kan ses som en upphöjning under huden.

Förväntat resultat: 
Efter några månader är de flesta patienterna besvärsfria.

Sjukskrivning och rehabilitering:
Sjukskrivningstiden varierar beroende på frakturtyp, operation och arbete. Tala med din läkare om det. 

 

Bra att veta inför din operation

Kräver ditt ortopediska besvär operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger. 

Bra att veta inför operation

Har du artros i höft eller knä?

Se våra informationsfilmer. De innehåller information om artros samt om hur en protesoperation går till.

Knäprotesoperation

Informationsfilm inför knäprotesoperation

Höftprotesoperation

Informationsfilm inför höftprotesoperation

Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.