Ligamentskada i nyckelbensleden

Nyckelbensleden (AC-leden) är den led som finns mellan den yttre änden av nyckelbenet och skulderbladet. Normalt så roterar nyckelbenet bara några grader vid rörelse i axelleden eftersom leden stabiliseras av flera ligament. Vid olycksfall kan ledbanden skadas och nyckelbenet kan då förskjutas i varierande grad.

Symptom:

Smärta på ovansidan och kring axeln samt vid användning av armen. Vid undersökning av axelleden syns ingen felställning vid lindrigare skada, men vid värre ligamentskada ses nyckelbensänden sticka upp mer än på den oskadade axeln. Det bildas som en knöl på ovansidan av axelleden.

Orsak:
Skador på ligamenten orsakas ofta av olyckor, tacklingar eller fall mot axeln med armen mot kroppen.

Vem drabbas?
Skadan är vanligast hos idrottsaktiva män mellan 20 och 30 år, men drabbar både kvinnor och män i alla åldrar.

Vad kan jag göra själv?
I början kan man behöva en mitella samt smärtstillande. När den akuta smärtan lagt sig bör man ta kontakt med sjukgymnast för att förbättra muskulatur och rörelseomfång. Läkare bör konsulteras vid mer omfattande skada.

Diagnos:
Utredning för att fastställa diagnos görs med slätröntgen. Ofta tar man även jämförande bilder på den oskadade sidan.

Behandling:
Vid lindrig skada läker ledbanden av sig självt och man kan använda armen så snart smärtan minskar. Sjukgymnastik är bra för att återfå rörligheten och muskulaturen, men axelleden brukar fungera normalt igen efter 2 till 3 månader. Operation rekommenderas ibland vid allvarligare skada med stor felställning på röntgen. Operation är dock inte alltid nödvändigt, god axelfunktion efter rehabilitering kan ändå uppnås även om ”knölen” på ovansidan av axelleden kvarstår. Det finns inga vetenskapliga bevis för att operation av en måttlig ligamentskada skulle vara bättre än träning med sjukgymnast.

Förväntat resultat: 
Bra resultat ses både hos de med lindrigare skador som får behandling och hos de svårare skadorna som erbjuds operation. Det finns dock en liten risk att lätta symptom kvarstår. Den synliga felställningen man får om operationen in utförs brukar inte påverka axelfunktionen. Efter en skada i en led finns risk för artros oavsett om man opererats eller inte.

Sjukskrivning och rehabilitering:
Vid stillasittande kontorsarbete kan man återgå till arbetet när den värsta smärtan har lagt sig, och efter en operation kan man återgå till arbetet efter två veckor. Vid tyngre arbete som innebär kroppsarbete och tunga lyft kan återgå efter omkring 6 veckor, oavsett om behandlingen innebar operation eller inte. Vid tyngre arbete där man arbetar mycket med armarna över axelhöjd bör patienten vara sjukskriven i 3 månader efter operation.

Oavsett om behandlingen är operation eller inte, så är sjukgymnastik bra för patienter med denna skada.

Bra att veta inför din operation

Kräver ditt ortopediska besvär operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger. 

Bra att veta inför operation

Har du artros i höft eller knä?

Se våra informationsfilmer. De innehåller information om artros samt om hur en protesoperation går till.

Knäprotesoperation

Informationsfilm inför knäprotesoperation

Höftprotesoperation

Informationsfilm inför höftprotesoperation

Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.