Triggerfinger

På insidan av handen och fingret löper böjsenorna i senskidor. Senskidan kan haka upp sig vid rörelser i fingrarna om det uppkommit svullnad eller senknuta på senan, något som kallas för triggerfinger.

Symptom:

Låsningar och knäppningar i fingret när det sträcks ut, ibland behöver man hjälpa till med andra handen för att sträcka ut ett finger som fastnat i böjt läge. Svullnad och värk liksom ömhet i handflatan kan förekomma.

Orsak:

På handflatesidan av handen och fingret löper böjsenorna i senskidor. Senskidan kan haka upp sig vid rörelser i fingrarna om det uppkommit svullnad/senknuta på senan. Symptom kan uppträda i alla fingrar och ibland i flera fingrar samtidigt.

Vem drabbas?

Det är något vanligare förekommande hos kvinnor men drabbar både kvinnor och män. Det föreligger ökad risk för triggerfinger vid reumatiska sjukdomar och diabetes men kan också uppkomma på grund av lokal inflammation i senskidan eller efter överansträngning.

Diagnos:

Klinisk bedömning och undersökning.

Behandling:

Ibland kan svullnaden minska med inflammationshämmande läkemedel. Om effekt uteblir kan man prova med en kortisoninjektion i senskidan. Operation rekommenderas om förbättring uteblir trots dessa åtgärder.

Operation:

Via ett litet snitt i handflatan, delar man senskidan längsgående så att senan kan glida bättre. Det är en dagkirurgisk operation som bara tar tio minuter och görs i lokalbedövning. Efter operationen får man ett förband runt handen i två veckor som sedan avlägsnas samtidigt som stygnen hos distriktssköterskan.

Risker:

Vid all kirurgi, även mindre, förekommer en liten risk för sårinfektion. Det är viktigt att du håller handen högt och är noga med att knyta och sträcka fullt i fingrarna för att undvika svullnad och sammanväxningar mellan vävnaderna.

Förväntat resultat: 

Första veckorna efter operationen förekommer en viss svullnad och smärta i handen, de allra flesta blir dock på sikt helt bra i handen.

Sjukskrivning och rehabilitering:

Sjukskrivningstiden varierar, men upp till tre veckor är vanligt, beroende på sysselsättning.

Bra att veta inför din operation

Kräver ditt ortopediska besvär operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger. 

Bra att veta inför operation

Har du artros i höft eller knä?

Se våra informationsfilmer. De innehåller information om artros samt om hur en protesoperation går till.

Knäprotesoperation

Informationsfilm inför knäprotesoperation

Höftprotesoperation

Informationsfilm inför höftprotesoperation

Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.