Tumbasartros

Tumbasartros beror på att brosket i tumbasleden börjar ge vika och smärta. Det kan bli svårt att greppa saker som annars inte är svårt.

Symptom:

Smärta, svaghet och svullnad från leden. Många beskriver svaghet och smärta exempelvis då man ska försöka lyfta ett mjölkpaket.

Orsak:

Brosket i tumbasleden börjar svikta och tappa höjd vilket ger ovan nämnda symptom. Det är inte helt klarlagt vad som orsakar ledsvikten men ett visst samband finns med tidigare skador, tyngre yrken och frakturer i tummen. Brosksänkningen som syns på röntgen utvecklas långsamt över flera år. Svullnad och värmeökning över området förekommer ofta i samband med inflammation i tumbasleden.

Vem drabbas?

Alla kan få tumbasartros men främst drabbas kvinnor över 45 år.

Vad kan jag göra själv?

Med ett tumskydd eller byte av arbetsuppgifter kan man bli fri från besvär under långa perioder, trots att ledbrosksänkningen är kronisk. Receptfria smärtstillande tabletter är bra att ta när det är som värst.

Diagnos:

Klinisk bedömning och undersökning samt röntgenundersökning.

Behandling:

Utredning och eventuell röntgen kan din husläkare hjälpa till med. Du kan även få recept på smärtstillande läkemedel eller antiinflammatorisk medicin där. Om smärtan och svagheten blir för påtaglig trots ovan nämnda hjälpmedel, kan du få en remiss till en ortoped för ställningstagande kring operation eller kortisoninjektion. Inflammationen i leden slås oftast effektivt ut i flera veckor eller månader med kortisoninjektion och behandlingen kan upprepas om det ger övergående resultat. Operation kan bli aktuellt efter diskussion med ortoped/handkirurg.

Operation:

Operationen vid tumbasartros är ett dagkirurgiskt ingrepp som tar ungefär en timme. Det finns flera operationsmetoder, men vi anser att den som ger bästa resultat är en så kallad interpositionsplastik av tumbasleden, då man kirurgiskt tar bort ett ben i leden. Operationen kan utföras i så kallas plexusbedövning, då endast armen är bedövad, men ibland görs operationen i full narkos. Efter operation får man ett gips som sitter på i fyra till sex veckor. När gipset är borttaget har man ett handledsskydd under första månaden.

Risker:

Vid all kirurgi, även mindre, förekommer en liten risk för sårinfektion.

Förväntat resultat: 

Att bli smärtfri i tummen tar oftast mellan två och sex månader efter operation.

Sjukskrivning och rehabilitering: 

Rehabiliteringsperioden efter operation uppgår till sex månader. Sjukskrivningstiden är mycket individuell utifrån arbetsuppgifter, tala med din läkare inför operation angående din arbetssituation.

Bra att veta inför din operation

Kräver ditt ortopediska besvär operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger. 

Bra att veta inför operation

Har du artros i höft eller knä?

Se våra informationsfilmer. De innehåller information om artros samt om hur en protesoperation går till.

Knäprotesoperation

Informationsfilm inför knäprotesoperation

Höftprotesoperation

Informationsfilm inför höftprotesoperation

Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.