Lila och vit blomma Lila och vit blomma

Trochanterit

Vid trochanterit känner man smärta i höften vid belastning. Operation är mycket ovanligt, och oftast hjälper stretching och vila.

Symptom: 

Smärta från höften vid belastning och när man ligger på sidan eller i sittande. Även smärta vid trappgång förekommer.

Orsak: 

Orsaken till en trochanterit är överbelastning, monotona rörelser eller trauma som leder till en inflammation i området runt höftleden. Man kan även drabbas av trochanterit sekundärt till ryggbesvär och höftledsartros.

Vem drabbas?  

Drabbar främst kvinnor i övre medelåldern men även yngre personer och män.

Många personers besvär kan läka ut av sig självt med vila och stretching. Ta gärna kontakt med en sjukgymnast som kan hjälpa till med bra övningar.

Diagnos: 

Klinisk bedömning och undersökning.

Behandling:  

I de allra flesta fall blir patienterna bättre med antiinflammatorisk läkemedelsbehandling och sjukgymnastik. Kortisoninjektion kan också ges vid långdragna förlopp som inte läkt ut med vila och annan behandling. Operation är mycket ovanligt men kan bli aktuellt i ett fåtal fall.

Operation:  

Mycket ovanligt. Vid en operation så öppnas senan och den inflammerade bursan tas bort. Kirurgen lägger även ett avlastande snitt i Fascia Lata och eventuellt sutur av Musculus gluteus medius.

Risker: 

Operationen är relativt riskfri men komplikationer, så som infektion eller blodpropp kan hända även vid mindre ingrepp.

Förväntat resultat:  

De flesta patienter blir hjälpta av kortisoninjektion, sjukgymnastik och läkemedelsbehandling.  Av de fåtalet som behöver opereras blir omkring hälften bättre efter operation medan resterande tyvärr har kvarstående smärtor.

Sjukskrivning och rehabilitering:  

Sjukskrivningstiden efter operation varierar beroende på arbete men är vanligast mellan 4 till 6 veckor. Att fortsätta med sjukgymnastik efter operation är viktigt för bästa resultat.

 

 

Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.