Främre knäledssmärta

På baksidan av knäskålen finns ett tunt ledytebrosk, som fungerar som en glidyta mot lårbenets framsida. När vi går nedför i trappor eller backar och sitter med böjt ben så belastar vi den delen av knäleden.

Symptom:

Främre knäledssmärta karaktäriseras av diffus smärta i främre delen av knäleden vid gång i trappor eller backar.

Orsak:

Smärta i främre delen av knäleden är vanligt, men trots det så är orsakerna inte fullt kända. Dock anses muskulära och belastningsrelaterade orsaker i kombination med otillräcklig blodförsörjning, kunna bidra till sjukdomstillståndet.

Vem drabbas?

Sjukdomen är vanligast i tonåren och det drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än män.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att lära sig att anpassa sina aktiviteter efter vad knäet klarar av och lära sig att leva med sina besvär. Att träna är inte skadligt trots att det kan göra ont, men det är viktigt med en individuellt anpassad träning. Cykling är ett exempel på träning som brukar fungera bra.

Diagnos:

En klinisk bedömning av läkare, på vårdcentralen eller av ortopedspecialist kan räcka för att diagnos ska kunna ställas. I vissa fall görs röntgen för att utesluta andra tillstånd vid knäledssmärta.

Behandling:

Man behöver sällan smärtstillande läkemedel. Primärvården kan hjälpa dig som patient att komma i kontakt med en sjukgymnast för att få hjälp med ett träningsprogram. Träningsprogrammet bör fokusera på träning av lårmusklerna och balansträning. Operation av främre knäledssmärta brukar inte rekommenderas.

Förväntat resultat: 

Besvären är ofta självläkande, men tyvärr kan det ta flera år. Man får sällan men av skadan.

Sjukskrivning och rehabilitering:

Det är sällan nödvändigt med sjukskrivning, om du inte har ett arbete som kräver mycket huksittande och gång i trappor.

Vi behandlar

På Capio Ortopediska huset kan du få hjälp med besvär i axel, hand, höft, knä och fot. Vi hjälper dig att må bättre och höja livskvaliteten. 

Vanliga frågor

Vi får många frågor från våra patienter. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar.

Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.