Främre korsbandsskada

I knäet finns ett främre och ett bakre korsband, vars uppgift är att stabilisera knäet, framför allt vid vridningar. Skador på det främre korsbandet är vanligare än skador på det bakre korsbandet.

Symptom:

Den som skadar sig i det främre korsbandet upplever ofta att något brister inne i knäet. Efter några timmar svullnar knäet upp och man har en uttalad smärta. Känsla av instabilitet och ett opålitligt knä är symptom som ofta uppkommer vid främre korsbandsskada.

Orsak:

En rörelse då kroppen vrider sig men foten sitter fast i underlaget är oftast orsak till skadan.

Vem drabbas:

Årligen drabbas omkring 7000 personer i Sverige av en skada på det främre korsbandet. Majoriteten av de som drabbas är mellan 15 och 25 år. Sporter som fotboll, handboll, innebandy, basket och alpin skidåkning är ”risksporter” för korsbandsskada och vanligast uppstår skadan i samband med idrottsutövning.

Vad kan jag göra själv?

Svullnaden i knäet kommer avta de första veckorna efter skadan. Det är viktigt att man börjar rörelseträna så snart som möjligt för att minska risken för stelhet. Undvik att sova med en kudde under knäet, eftersom det kan leda till svårigheter att sträcka ut knäet helt. Man bör ta kontakt med en sjukgymnast för att få hjälp med rehabilitering och göra upp ett träningsprogram för att bygga upp muskulaturen kring knäet.

Diagnos:

Klinisk bedömning, undersökning och magnetröntgen.

Behandling:

Besvären kommer minska med hjälp av sjukgymnastik och i takt med att muskulaturen kring knäet byggs upp, och man kan stegvis återgå till mer knäbelastande aktiviteter. Av de som drabbas av en främre korsbandsskada får omkring hälften tillbaka en fullgod knäfunktion utan operation. Även aktiviteter som längdskidor, löpning, simning och skridskor kan fungera bra trots skadat främre korsband. För vissa räcker dock inte ovan nämnd behandling och knäet kan kännas instabilt och opålitligt trots att man har rehabiliterats. I sådana fall kan en korsbandsoperation övervägas.

Operation:

Vid en korsbandsoperation så tas det trasiga korsbandet bort och ersätts med ett nytt. Ett nytt korsband skapas oftast av en sena från lårets baksida, annars från en bit av knäskålssenan. Hos oss på Capio Ortopediska Huset görs operationen under narkos som en dagoperation. Det innebär att du får gå hem samma dag som din operation är.

Det är mycket viktigt att man följer sjukgymnastens råd, båda innan och efter operationen. Om man följer rehabiliteringsplanen så kommer slutresultatet av operationen att bli betydligt mycket bättre.

Risker:

Ingen operation är helt riskfri, det finns alltid komplikationsrisker som infektion eller blodpropp. Tilltagande smärta, värk, rodnad, svullnad, feber och allmän sjukdomskänsla kan vara tecken på infektion efter operation. Vid symptom- uppsök vård. Vid riskfaktorer för blodpropp så ges blodförtunnande i förebyggande syfte.

Förväntat resultat: 

Knäet brukar upplevas stabilt igen efter 6 till 12 månaders rehabilitering och de flesta kan då återgå till önskad idrott eller aktivitet.

Sjukskrivning och rehabilitering:

Beroende på sysselsättning och arbetsuppgifter, så varierar sjukskrivningstiden från 2 veckor till 4 månader.

Bra att veta inför din operation

Kräver ditt ortopediska besvär operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger. 

Bra att veta inför operation
Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.