Meniskskada

Knäets stötdämpare utgörs av en menisk och en sorts bindvävsskiva, tillsammans med ledytebrosket. Vi har två menisker, en på utsidan och en på insidan av knäet. Med åldern minskar meniskens elasticitet och skada kan uppstå

Symptom:

Vid en skada på menisken, en ruptur, så upplever man ofta smärta och ibland även en viss svullnad i knäet. Det är vanligt med en känsla av att knäet hakar upp sig eller ”låser sig”.

Orsak:

Kraftigt vridvåld eller våld mot knäet orsakar oftast de meniskskador man ser hos yngre personer, vilket kallas för en traumatisk meniskskada. Hos medelålders eller äldre personer kan en meniskskada uppkomma som en del av en åldersförändring i knäet, det kallas för en degenerativ meniskskada.

Vem drabbas?

Meniskskador kan man få i alla åldrar men oftast av olika orsak enligt ovan.

Vad kan jag göra själv?

Att undvika att sitta på huk eller att tungt belasta knäet i böjt läge är åtgärder man själv ska tänka på. I dessa positioner utsätts meniskerna för högst belastning.

Diagnos:

I många fall kan samtal med och klinisk bedömning av en läkare med klassiska menisktester räcka för att kunna ställa diagnos. I vissa fall görs en magnetröntgen för att kunna fastställa diagnos och storleken på skadan.

Behandling:

Med antiinflammatoriska läkemedel och vila från idrott och tung belastning under den akuta fasen, kan besvären från menisken minska eller försvinna helt. Sjukgymnastik med uppbyggnad av framför allt lårmuskulaturen kan också ha positiv effekt.

Operation:

En meniskoperation kan bli aktuellt om behandlingen inte bedöms tillräcklig eller inte gett önskat resultat. Man gör då en dagkirurgisk operation och några timmar efter operationen kan man lämna sjukhuset. Operationen är en så kallad artroskopi som är en ortopedisk titthålsoperation. Artroskopin görs vanligtvis i narkos. Vid operationen tas de trasiga delarna av menisken bort och läkaren går samtidigt igenom hela knäet för att se om andra skador finns. I enstaka fall kan en trasig menisk sys fast igen.

Risker:

En liten risk för infektion eller blodpropp finns vid en artroskopi. Om du tidigare haft blodpropp så är det viktigt att du talar om det för din läkare. Tilltagande smärta och värk, rodnad, svullnad samt feber och allmän sjukdomskänsla kan vara tecken på infektion. Vid dessa symptom, sök genast vård.  

Förväntat resultat: 

Vid operation av en traumatisk meniskskada så uppnås oftast symptomfrihet eller åtminstone en klar förbättring. Vid operation av en degenerativ meniskruptur är resultaten mer tveksamma. Vissa blir bättre efter operation medan andra blir försämrade i sina symptom, särskilt om det föreligger artros, ledytebroskförslitning, i knäleden. Av den anledningen avråder ofta läkare från operation vid degenerativa skador på menisken.

Sjukskrivning och rehabilitering:

Efter operation rekommenderas de flesta kontakt med sjukgymnast för att få individuellt anpassat träningsprogram. Efter en okomplicerad meniskoperation är sjukskrivning mer än några dagar ovanlig vid kontorsarbete men vid tyngre kroppsarbete kan sjukskrivningen uppgå till några veckor. 

Bra att veta inför din operation

Kräver ditt ortopediska besvär operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger. 

Bra att veta inför operation

Ska du planeras för en meniskoperation?

Här hittar du information som är bra att ta del av inför operationen.

 

Patient tas emot i receptionen.

Välkommen till Capio Ortopediska Huset

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.