Operationspersonal Operationspersonal

Läkare

Våra läkare är specialiserade inom narkos och ortopedi och alla har mångårig yrkeserfarenhet. Flera av våra specialister har tjänstgjort som överläkare.
Verksamhetschef. Specialist i Ortopedi.

Martin Thorsell

Verksamhetschef på Capio Ortopediska Huset sedan 2017. Specialist i Ortopedi sedan 2006. Nuvarande inriktning är främst ledplastiker i höft och knä.

 

Johan Karlsson, Medicinskt ansvarig läkare

Johan Karlsson

Medicinskt ansvarig läkare på Capio Ortopediska Huset sedan våren 2016. Specialist i Ortopedi sedan 1999. Nuvarande inriktning är främst ledplastiker i höft och knä.

Lars Jonsson, Specialist i ortopedi.

Lars Jonsson

Specialist i ortopedi sedan 1996. Nuvarande inriktning är främst ledplastiker i höft och knä.

Magnus Wadstein

Magnus Wadstein

Specialist i ortopedi sedan 2013. Inriktning främst på ledplastiker i höft och knä samt knäartroskopier.

Stefan Ljunggren, Specialist inom ortopedi.

Stefan Ljunggren

Specialist i ortopedi sedan 1996. Inriktad på avancerade artroskopiska operationer i axelled och knäled samt handkirurgi. Utför även diagnostiska ultraljudsundersökningar.  

Thomas Risberg

Thomas Risberg

Specialist i ortopedi sedan 2010. Inriktning på korsband, artroskopisk kirurgi i knä och axlar samt enklare handoperationer.

Mia Pellovaara, Specialist inom ortopedi.

Mia Pellovaara

Specialist i ortopedi sedan 2013. Inriktning på diagnostik och behandling av avancerade fotkirurgiska diagnoser.

Petter Ek, Specialist inom ortopedi.

Petter Ek

Specialist i ortopedi sedan 2015. Inriktning på diagnostik och behandling av avancerade fotkirurgiska diagnoser.

Kristian Xintaris

Medicinsk ansvarig läkare för fotsektionen. Specialist i Ortopedi sedan 2012. Inriktad på diagnostik och behandling av avancerade fotkirurgiska diagnoser.

Ronnie Ulvenhag, Ansvarar för narkosen.

Ronnie Ulvenhag

Ansvarar för narkosen under din operation. Utför även narkosbedömningar för patienternas säkerhet inför de större operationerna.

Anders Söderlund, profilbild

Anders Söderlund

Ansvarar för narkosen under din operation. Utför även narkosbedömningar för patienternas säkerhet inför de större operationerna.

Dick Sjögren

Ansvarar för narkosen under din operation. Utför även narkosbedömningar för patienternas säkerhet inför de större operationerna.