Kvinna och man pratar ute i skog Kvinna och man pratar

Välkommen till Capio Psykiatri

Vi är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård.

Medarbetare

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.

Kontaktuppgifter till alla mottagningar

Nu kan du träffa oss via Capio Videomöte!

Vi tar ansvar för att minska smittspridningen och erbjuder därför videobesök för att säkra att din behandling kan fortsätta enligt plan. 

Här kan du få en tid till någon av våra behandlare, till exempel läkare, psykolog eller sjuksköterska. Ladda ned appen "Capio Videomöte" på din smartphone och logga in via BankID. 

Behandlare i samtal med patient

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån dina symtom och besvär. Vi använder oss av behandlingsmetoder som är kunskapsbaserade, utprövade och välanvända.

Remittera dina patienter

Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av olika regioner i landet och följer samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen som mottagningen verkar i.