Ormbunke Ormbunke

Arbeta hos oss

Vår vision är att erbjuda varje patient bästa möjliga livskvalitet. I praktiken är det vi medarbetare som utgör Capio och som gör skillnad för våra patienter.

Vi arbetar därför med att skapa en organisation där medarbetare ges befogenheter och tar ansvar för sina uppgifter samt driver ett ständigt förbättringsarbete. Goda relationer med våra medarbetare bygger på ömsesidig respekt, och förtroende är därmed av allra största betydelse för oss.

Möjlighet till utveckling är viktigt

Vi tror på människor och vi vill se varandra växa. Att medarbetaren får nya insikter och har möjligheter att påverka vården och sin egen utveckling är basen. Detta bygger kunskap och kontinuitet.

Vi lägger stor vikt vid att utbilda oss inom nya medicinska behandlingsmetoder och att bli ännu bättre på att möta patienterna på ett mänskligt sätt, och att sätta upp mål inom respektive område.

Ett sätt att kunna behålla och utveckla våra kompetenta medarbetare är att uppmuntra intern rörlighet. Att skapa möjligheter för medarbetare att ta sig an ett nytt ansvarsområde, en ny roll eller att byta enhet bidrar till kompetensutveckling, ökat engagemang och helhetssyn.

Alla ledare, på samtliga nivåer, ska få stöd och utbildning som gör att de och deras team kan växa. Den största andelen av rekryteringarna sker internt och de flesta av våra chefer är sjuksköterskor och läkare. Av cheferna i organisationen kommer majoriteten från den egna organisationen.

Vi delar med oss av nyttig kunskap eftersom det gagnar kvaliteten och patienterna. Utbytet sker mellan medarbetare på samma avdelning, men även mellan olika enheter och länder. På så sätt kan vi snabbt implementera nya och väl fungerande medicinska behandlingsmetoder på fler ställen och i fler sammanhang. 

Lediga jobb hos oss

 1. Hallands län ·
  Capio Ätstörningscenter söker KBT terapeut!
 2. Jönköpings län ·
  Psykolog med utredningskompetens sökes till ny privat BUP-klinik
 3. Jönköpings län ·
  Specialistläkare sökes till ny privat BUP-klinik
 4. Östergötlands län ·
  Specialistläkare sökes till ny privat BUP-klinik
 5. Östergötlands län ·
  Psykolog med utredningskompetens sökes till ny privat BUP-klinik
 6. Stockholms län ·
  V söker skötare till vår psykiatriska specialistmottagning i Kungsängen
 7. Stockholms län ·
  Sjuksköterska - timanställning. Bandhagshemmet
 8. Stockholms län ·
  Sjuksköterska, vårdavdelning för hemlösa - Sommaren 2021
 9. Stockholms län ·
  Capio Psykiatri Centrum för Stress och Trauma söker leg sjuksköterska
 10. Stockholms län ·
  Capio Psykiatri Centrum för Stress och Trauma söker KBT-psykolog
 11. Stockholms län ·
  Capio Vård för hemlösa söker leg Psykolog
 12. Stockholms län ·
  Vi söker vikarierande receptionist till vår öppenvårdsmottagning.
 13. Stockholms län ·
  Medicinsk sekreterare Capio Psykiatri NP Stockholm
 14. Stockholms län ·
  Sjuksköterska till Ångest och Depressionsmottagningen
 15. Stockholms län ·
  Skötare till Jakobsbergs psykiatriska ÖPV
 16. Stockholms län ·
  Capio Psykiatriska ÖPV Jakobsberg söker leg sjuksköterska
 17. Stockholms län ·
  Läkare, sommarvikariat. vårdavdelning för hemlösa
 18. Hallands län ·
  Psykolog till Capio Ätstörningscenter Varberg
 19. Stockholms län ·
  Psykolog till Capio Ångest och Depressionsmottagningen
 20. Stockholms län ·
  Psykolog till Capio Psykiatri Stockholm Utredning
 21. Stockholms län ·
  Leg Psykolog
 22. Stockholms län ·
  Capio Psykiatri söker leg sjuksköterska till heldygnsavdelning
 23. Stockholms län ·
  Medicinsk sekreterare
 24. Stockholms län ·
  Sjukvård för hemlösa. Timanställd sjuksköterska.
 25. Stockholms län ·
  Capio Centrum för Stress och Trauma Söker leg fysioterapeut /sjukgymnast
 26. Östergötlands län ·
  Specialistläkare sökes till ny privat BUP-klinik
 27. Östergötlands län ·
  Psykolog med utredningskompetens sökes till ny privat BUP-klinik
 28. Östergötlands län ·
  Psykolog med utredningskompetens sökes till ny privat BUP-klinik
Se alla lediga jobb inom Capio