Rapsfält Rapsfält

Om Capio Psykiatri

Capio Psykiatri verksamheter bedrivs via vårdkontrakt och fritt vårdval.

Vi vänder oss till patienter med psykisk ohälsa samt problematik kopplat till ätstörningar, och allmänpsykiatriska diagnoser. Vi driver även en rehabenhet i Stockholm för patienter med Smärt-/utmattningsproblematik. Vården bedrivs som specialistvård och erbjuds både som öppenvård och inneliggande vård. Den bedrivna vården omfattar såväl akutvård som planerad vård. 

För att stödja vårt viktiga patientarbete har vi organiserat oss utifrån en modell som ger ansvar, befogenheter och resurser till våra team och medarbetare. På så sätt säkerställer vi att beslut fattas så nära patienterna som möjligt samt att vi möter de lokala behoven för varje verksamhet. Med ett starkt lokalt ledarskap där chefer ges rätt mandat och ansvar, och med koncernövergripande policys som stöd, skapas förutsättningar att utveckla den lokala verksamheten på bästa sätt.

Bolagsinformation

Capio Hjärnhälsan AB

Bolagsnamn Capio Hjärnhälsan AB

Verksamhetsnamn Capio Psykiatri Stockholm

Organisationsnummer 556760-8673

Lokalitet Stockholm, Örebro, Mjölby, Motala och Varberg 

Utdelnings- och besöksadress se resp. mottagning under kontakt

Telefon se resp. mottagning under kontakt

Fakturaadress Capio Hjärnhälsan AB, PG 1179, 737 84 Fagersta

Kontakt ekonomiavdelningen
Besöksadress
Klarabergsgatan 23 5tr
111 21 Stockholm

Postadress
Box 583
101 31 Stockholm