Lekande barn på gräsmatta Lekande barn på gräsmatta

Välkommen till Capio Barn- och ungdomspsykiatri Mjölby

Vi öppnar 1 juni 2021 och erbjuder bedömningar, utredningar samt behandlingar för barn och ungdomar upp till 18 års ålder med medelsvåra och svåra psykiatriska tillstånd (undantaget är barn i förskoleålder som har misstänkt intellektuell funktionsnedsättning och/eller misstänkt autism).

Hitta hit

Kungsvägen 57

595 41 Mjölby

Karta

Öppettider

Mån-fre 08.00-16.30

Kontakta oss

Telefon

0142-60 10 50

Fax

0142-601060

Vårt uppdrag är att driva och utveckla den öppenvårdsbaserade Barn- och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården i Östergötlands västra länsdel som omfattar Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Motala och Vadstena.

Vi har två enheter, denna i Mjölby samt en mottagning i Motala

Så arbetar vi

Varje mottagning utgörs av ett team med cirka 10 medarbetare med läkare, sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykologer. Vi kommer vid behov samverka med skola, socialtjänst och andra aktörer för att hitta den bästa lösningen för varje barn.

Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och följer såväl regionala som nationella riktlinjer.

Vår verksamhet kännetecknas av ett gott bemötande, högkvalitativ vård och ett stort engagemang. Vi vill skapa en varm och trygg atmosfär för våra patienter och deras familjer.

Skicka remiss till oss

För att vi skall kunna hjälpa er på bästa sätt är vi tacksamma om ni använder följande som stöd för remissen

Grunduppgifter:

 • Ange tydligt remissavsändare och hur vi kan nå er
 • Barnets personuppgifter
 • Föräldrars/vårdnadshavares namn och kontaktuppgifter
 • Namn på barnets skola/förskola, rektor/förskolechef samt kontaktuppgifter.
 • Eventuellt tolkbehov (och språk).
 • Om barnet är placerat, är det enligt SoL eller LVU? Vi behöver i så fall kontaktuppgifter till aktuell handläggare vid socialtjänsten, samt kontakt till ev. familjehem, HVB-hem, SiS-institution, kontaktperson.Vi vill vidare veta om biologisk förälder/föräldrar ska kontaktas och kallas till oss.  

Remissinnehåll: 

 • Vilken psykiatrisk frågeställning du som remittent har.
 • Om det finns fastställd diagnos.  
 • Psykiatriska symtom som barnet/ungdomen har och hur länge symtomen uppvisats (exempelvis suicidtankar, självskadebeteende, ångest, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, beroende).
 • I vilka miljöer symtomen uppvisas (t.ex. hem, skola, fritid)  
 • Eventuell risk för hot och/eller våld i kontakt med vårdgivare.
 • Barnets funktionsnivå (avseende t.ex. sömn, mat, social funktion, skolgång)
 • Vilka anpassningar och stödinsatser barnet har fått, i t.ex. skola eller av socialtjänst samt resultat av åtgärder.
 • Eventuell somatisk sjukdom hos barnet samt undersökningar och behandlingar som pågår eller är gjorda.

Bilagor: 

 • Tidigare bedömningar eller utredningar (t.ex. medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala) 
 • Om frågeställningen är ADHD eller ADD vill vi att vårdnadshavare samt skola/förskola fyller varsitt exemplar av skattningsskalan SNAP-IV och bifogar till remissen.