Människor går på gata Människor går på gata

Välkommen till Capio Boendestöd i Linköping

Vi ger boendestöd och personligt stöd för vuxna över 18 år med psykosocial problematik, missbruk och psykiatrisk problematik.

Hitta hit

Snickaregatan 50

582 26 Linköping

Karta

Öppettider

Helgfria vardagar 8.00-16.30

Kontakta oss

Telefon

010-105 90 48

Helgfri vardag 08.00-16.00

Enhetschef

Åsa Tornell

Vårt utbud

Vårt mål är att ge stöd åt dig så att du klarar ett mer självständigt liv med ordnat boende samt en vardag med meningsfullt innehåll i form av t.ex. arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

Vi kan bland annat erbjuda dig:

  • praktiskt stöd med vardagssysslor i din vardag
  • motiverande arbete och stöd till utveckling och förändring av ditt liv
  • enskilda stödsamtal
  • stöd med att komma igång med olika slag av aktiviteter
  • nätverksarbete mellan olika vårdgrannar
  • hjälp med ekonomisk planering.

Så här söker du boendestöd hos oss

Du söker Boendestöd via Socialförvaltningen i Linköping 013-206 000 eller läs mer på

Vi är HBTQ-certifierade 

Syftet med diplomeringen är att kunna förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Diplomeringen innebär dock inte att något särskilt behandlingsutbud kommer erbjudas.

Genom diplomeringen har personalen på en grundläggande kunskapsbas kring heteronormativitet och dess konsekvenser samt om HBTQ-personers livsvillkor och hälsosituation.

På uppdrag av