Gata i centrala Linköping. Gata i centrala Linköping.

Välkommen till Capio Psykiatri Linköping

Vi utför allmänpsykiatrisk specialistvård på uppdrag av Region Östergötland.

Hitta hit

Nygatan 22

582 19 Linköping

Karta

Öppettider

Helgfria vardagar 08:00-16:00

Kontakta oss

Telefon

010-105 90 48

OBS! E-post är endast avsett för allmänna frågor. För din säkerhet ska du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symtom/besvär.

Helgfri vardag 08.00-16.00

Enhetschef

Åsa Tornell

Vårt utbud

Vi är en specialistpsykiatrisk mottagning som tar hand om psykisk problematik som ryms inom specialistpsykiatrins uppdrag.

Vi hjälper dig med: 

Så får du vård hos oss

Du kan få vård hos genom att få en remiss från vårdcentralen, företagshälsovården eller via ett sjukhus. Du kan även själv få hjälp av oss genom att göra en egenremiss. 

Gör din egna egenremiss till Capio Psykiatri Linköping >

Egenremisser bedöms enligt samma medicinska principer och riktlinjer som övriga remisser inom Region Östergötland. Efter det att vi har gjort en bedömning kommer du få ett svar med besked från oss.

Du kan söka specialistvård på hos oss även om du kommer från en annan region än Region Östergötland. I vissa fall kan din region då kräva att du har en remiss. Ta kontakt med Patientkontoret inom din egen region vad som gäller för just dig.

Administrera din vård på 1177

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du hos oss på Capio Linköping administrera delar av din vård. Du loggar enkelt in via BankID eller e-legitimation. 

Vad tycker våra patienter?

Vi gör kontinuerligt undersökningar för att mäta våra patienters upplevelse av sitt vårdbesök hos oss.

Vi är HBTQ-certifierade 

Syftet med diplomeringen är att kunna förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Diplomeringen innebär dock inte att något särskilt behandlingsutbud kommer erbjudas.

Genom diplomeringen har personalen på en grundläggande kunskapsbas kring heteronormativitet och dess konsekvenser samt om HBTQ-personers livsvillkor och hälsosituation.

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet ska du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symtom/besvär.

För att kontakta oss på ett säkert sätt, där vi kan garantera sekretessen, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster (inloggning via e-legitimation). 

Om 1177 Vårdguidens e-tjänster inte är tillgängliga ber vi dig istället att ringa oss.

På uppdrag av

 

Boendestöd Linköping

Vi ger boendestöd och personligt stöd för vuxna över 18 år med psykosocial problematik, missbruk och psykiatrisk problematik.

Snickaregatan 50
582 26 Linköping
010-105 90 48