Vänner håller hand Vänner håller hand

Anhörig

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk.

På vår mottagning finns närståendeombud som kan stötta dig som är anhörig. Vi arbetar också för ett stärkt barnperspektiv genom vårt barnombud.

Närståendeombud

Hos oss finns ett närståendeombud vid varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som är anhörig. Alla våra närståendeombud är själva behandlare inom psykiatrin. Närståendeombudet kan bland annat ge råd och stöd och informera om verksamheternas behandlingsutbud

Närstående är alltid välkomna till mottagningen med patientens godkännande.

Barnombud

Vi har barnombud på alla våra mottagningar. Barnombudets uppgift är bland annat att bidra till att barnperspektivet stärks genom att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftningen, om barn som är närstående och deras rättigheter. Vi erbjuder informationssamtal för att stödja föräldrar och barn i att öppet kunna prata med varandra. Vid misstanke om att ett barn far illa görs alltid en anmälan till socialtjänsten.

Anhörigträff

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi behandlar och utreder allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.

På många av våra mottagningar kan du som är närstående delta i en anhörigträff tillsammans med patienten. Under en sådan träff beskriver vi bland annat diagnosen och pratar om hur du kan vara ett stöd och de utmaningar du ställs inför som anhörig. 

Stödorganisationer

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild individ kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan oss och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis, kriminalvård eller frivilligorganisationer. 

IFS - Centrala Stockholm Schizofreniförbundet - Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.

ÅSS - Ångestförbundet - Ger stöd till människor med ångest och till deras närstående samt verkar för deras intressen i samhället.

RSMH - Riksförbund för social och mental hälsa -  Ideell organisation med medlemmar som har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete.

SPES - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd - Många har ingen att tala med när det gäller självmord. Hos oss kan du tala om sorgen, saknaden och låta den få ta plats i ditt liv. 

ATTENTION - Intresseorganisationen för personer med Neuropsykiatriska funktionshinder, anhöriga och yrkesverksamma. 

OCD-förbundet - Ideell förening som har till uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. 

Autism och Aspbergsförbundet - Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Balans Stockholm - Lokalavdelning inom Riksförbundet Balans och omfattar Stockholms län. En förening för dig med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen eller som närstående/vän.

Frisk och Fri - Riksförening mot ätstörningar - Verksamheten bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård.