Kvinna som funderar kvinna som funderar

Bli patient hos oss

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från ADHD, depression till psykossjukdom och beroende.

All vård och behandling hos oss är personcentrerad, det vill säga att vi alltid har fokus på dig som patient. Vi erbjuder och anpassar vården/behandling utifrån dina behov och önskemål.

För oss är det centralt att vården vi erbjuder utgår från riktlinjer och vårdprogram. På så vis säkerställer vi att vården är likvärdig, baserad på evidens (det vill säga att det finns vetenskapliga bevis för att en åtgärd fungerar) och gör skillnad för dig som patient. 

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du ha fyllt 18 år och vara i behov av öppen psykiatrisk vård på specialistnivå.  

Remiss från vårdcentral

Du kan alltid börja med att gå till en vårdcentral för att få en bedömning av dina behov. På vårdcentralen finns kuratorer eller psykologer som kan erbjuda olika former av stöd, till exempel krisstöd, rådgivning eller psykologisk behandling. Men om läkaren bedömer att du behöver specialistvård så kan hen skriva en remiss till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.  

Egenanmälan

Till många av våra mottagningar kan du själv skapa en egenremiss, så kallad egenanmälan. När du gör en egenanmälan så skriver du om hur du mår och varför du söker vård direkt till mottagningen. Utifrån din egenanmälan gör vi en bedömning som leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att du hänvisas till annan vårdgivare. Egenanmälan kan du antingen göra i inloggat läge på 1177.se eller genom att fylla i en blankett som du hittar på respektive informationssida för varje mottagning. Alla våra mottagningar hittar du här >

Människor på cykeltur tar en paus i gräset

Få verktygen till att må bättre

Hos oss får du hjälp med utredning och behandling av allt från ADHD och depression till psykossjukdom och beroende.

Vad vi behandlar

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Hur vi behandlar

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.