Sjuksköterska med pärm vid medicinskåp Sjuksköterska med pärm vid medicinskåp

Läkemedel

Läkemedelsbehandling kan vara nödvändigt för att nå ett gott resultat i din behandling, och ges ibland också i kombination med psykologisk behandling.

Har du till exempel en lindrigare depression så har psykologisk behandling som till exempel psykoterapi ofta lika god effekt som läkemedel. Däremot är läkemedelsbehandling oftast nödvändig vid svårare depressioner.  

Ibland kan du behöva få behandling med läkemedel först, så att du mår bättre innan du börjar i psykoterapi. Det beror på att psykoterapin kräver mycket engagemang av dig som patient och kan vara svår att genomföra om du mår alltför dåligt.  

Vanliga frågor kring läkemedelsbehandling

  • Hur snabbt ser jag resultat?  

  • Hur länge behöver jag ta medicinen?  

  • Kan jag bli beroende av mitt läkemedel?  

Samtalsterapi

Behandling grundad på vetenskap

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika typer av behandling. Förutom psykoterapi som KBT så ingår till exempel också arbetsterapi.

Psykologisk behandling
Man går på skogsväg.

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.