Behandlare med patient i samtal Behandlare med patient i samtal

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika typer av behandling som till exempel psykoterapi och arbetsterapi.

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika typer av behandling. Det som behandlingarna har gemensamt är att de är grundade på psykologisk vetenskap. Förutom psykoterapi så ingår till exempel arbetsterapi bland de psykologiska behandlingarna. 

Genom forskning vet vi att psykoterapi har lika god effekt som behandling med läkemedel när det gäller vissa psykiska problem. Många gånger blir du bäst hjälpt av en kombination av de båda.  

Du och din läkare kommer tillsammans fram till vilken typ av psykologisk behandling som kan passa för dig. Du kan få psykoterapi i grupp, individuellt eller via internet.  

 • KBT - Kognitiv BeteendeTerapi

  KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) är en terapiform som fokuserar på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen. 

  Läs mer om KBT

 • PTD - Psykodynamisk psykoterapi

  Med Psykodynamisk psykoterapi (PTD) utgår man från att psykiska symtom som ångest och depression, uppkommer då du inte har fungerande sätt att hantera dina känslor eller relationer. Vi arbetar därför mycket med att utforska och uttrycka känslor och även uppmärksamma när svåra känslor undvikes.

  Dessutom arbetar vi med att förstå och förändra återkommande livsmönster, som leder till svårigheter och/eller psykiska symtom. Behandlingen sker till en början vanligtvis en gång per vecka. Längden på behandlingen avgörs av vilka svårigheter du har. 

  Behandligen används på följande mottagningar:
  Norrköping
  Linköping

 • Arbetsterapi

  Målet med arbetsterapin är att du ska kunna leva ett värdefullt liv utifrån dina önskemål och behov. Arbetsterapeuten ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter som du kan, vill och behöver klara av att utföra. 

  Läs mer om arbetsterapi

Vanliga frågor kring Psykoterapi

 • Vad är psykoterapi? 

  Psykoterapi är ett samlingsbegrepp för flera olika beprövade behandlingsmetoder. Metoderna har utvecklats genom forskning och erfarenhet. De varierar beroende på vilka problem och behov du som patient har.  

  De flesta som lider av depression, ångest eller andra psykiska besvär får mycket god hjälp av psykoterapibehandling. När du går i psykoterapi träffar du oftast en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. 

 • Hur fungerar psykoterapi för mig? 

  Att kunna ta ansvar för sitt eget liv är en viktig del av en god livskvalitet. Vår målsättning är att minska lidandet för dig, men också ge dig redskap till att ta kontroll över din vardag. 

  Därför erbjuder vi stöd och utbildning, inte bara till dig utan också till dina närstående om du så vill. Vid våra uppföljningsmöten kan sedan vi stämma av hur du mår och om du behöver någon annan form av psykologisk behandling.  

 • Hur snabbt ser jag resultat? 

  Ofta tar det tid innan psykologisk behandling får något varaktigt resultat. Det är heller inte ovanligt att du mår sämre i perioder - det kan tvärtom vara ett tecken på att behandlingen börjar ge effekt.  

  Prata alltid med din behandlare om du känner att du börjar må sämre. I din krisplan finns det också tips på vad du kan göra och vem du kan vända dig till i din omgivning. 

  I uppföljningsfasen kan det också vara så att problem som inte visade sig i den första utredningen dyker upp. Då kan vi behöva utreda dem för att se om du behöver mer eller någon annan typ av hjälp. 

Läkemedel kan vara nödvändigt

Läkemedel kan vara nödvändigt för att nå ett gott resultat i din behandling, och ges ibland också i kombination med psykologisk behandling.

Läkemedelsbehandling
Man går på skogsväg.

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.