Behandlare med patient i samtal Behandlare med patient i samtal

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika typer av behandling som till exempel psykoterapi och arbetsterapi.

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika typer av behandling. Det som behandlingarna har gemensamt är att de är grundade på psykologisk vetenskap. Förutom psykoterapi så ingår till exempel arbetsterapi bland de psykologiska behandlingarna. 

Genom forskning vet vi att psykoterapi har lika god effekt som behandling med läkemedel när det gäller vissa psykiska problem. Många gånger blir du bäst hjälpt av en kombination av de båda.  

Du och din läkare kommer tillsammans fram till vilken typ av psykologisk behandling som kan passa för dig. Du kan få psykoterapi i grupp, individuellt eller via internet.  

  • KBT - Kognitiv BeteendeTerapi

  • PTD - Psykodynamisk psykoterapi

  • Arbetsterapi

Vanliga frågor kring Psykoterapi

  • Vad är psykoterapi? 

  • Hur fungerar psykoterapi för mig? 

  • Hur snabbt ser jag resultat? 

Läkemedel kan vara nödvändigt

Läkemedel kan vara nödvändigt för att nå ett gott resultat i din behandling, och ges ibland också i kombination med psykologisk behandling.

Läkemedelsbehandling
Man går på skogsväg.

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.