Män sitter i soffa utomhus Män sitter i soffa utomhus

Arbetsterapi

Målet med arbetsterapin är att du ska kunna leva ett värdefullt liv utifrån dina önskemål och behov.

Arbetsterapeuten ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter som du kan, vill och behöver klara av att utföra. 

Du kanske har en fysisk eller psykisk begränsning som gör att du har svårigheter med hushållssysslor, arbete, studier, fritidsaktiviteter eller sociala relationer. Då kan våra arbetsterapeuter hjälpa dig att få vardagen att fungera. 

Träna din förmåga 

Inom psykiatrin har arbetsterapeuter i uppdrag att utreda och behandla så kallad kognitiv funktionsnedsättning. Du kanske har problem med exempelvis tidsuppfattning, svårigheter med minnet, eller att tolka känslomässiga och sociala situationer. 

I arbetsterapin kan du få hjälp att skapa struktur i vardagen, samt träna din planerings- och organisationsförmåga i hemmet och i samhället. 

Så fungerar det 

Eftersom arbetsterapi utgår från dig och dina behov, ser den olika ut för olika människor. Vi börjar därför alltid med en bedömning av dina funktioner. 

Med funktionsbedömningen som grund kan du sedan, med hjälp av din arbetsterapeut, sätta upp mål för vad du kan och vill förbättra. Du får också råd om vilken behandling eller andra insatser som kan hjälpa dig. 

Skulle du behöva någon form av hjälpmedel så kan arbetsterapeuten skriva ut dem till dig. 

Här kan du får hjälp med arbetsterapi

Ångest och depressionsmottagning

Wollmar Yxkullsgatan 25, 5 tr
118 50 Stockholm
08-578 911 00

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Psykosmottagning Järfälla - Upplands-Bro

Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen
08-580 042 50

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49 

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48