Behandlare i samtal med patient Behandlare i samtal med patient

Utredning

I en utredning tittar man på hur du fungerar i olika vardagssituationer. Kanske har du svårigheter i vardagen som hindrar dig i ditt liv?

För att bäst kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär som du har. Syftet med utredningen är att förklara de svårigheter som du har i din vardag.

En diagnos kan underlätta förståelsen, och ge underlag för fortsatt planering av din behandling. Vi utför flera olika typer av utredningar och tillsammans med din behandlare görs en vårdplan där det bestäms vilken utredning just du ska göra.

Utredningar vi erbjuder

 • Basutredning

  Basutredning görs alltid i början av din kontakt på mottagningen. Genom den samlas information in om ditt liv och om dina problem, den består även av viss provtagning.

  Basutredningen ligger till grund för att ställa diagnos och ge rekommendationer gällande vilken behandling som passar just dig. Basutredningen tar mellan två till tre besök att genomföra.

  Som en del i basutredningen får du inför ditt första besök svara på frågor med hjälp av skattningsformulär. Du kan göra detta via internet, en dator på mottagningen eller på pappersformulär.

  Vid nybesöket får du träffa en läkare för anamnestagning, vilket betyder att du får berätta din sjukdomshistoria - både om ditt nuvarande problem och tidigare svårigheter. 

  Därefter görs en strukturerad, diagnostisk intervju, vilket är intervju som innehåller frågor om vanliga psykiska problem, kartläggning av levnadsvanor och alkohol- och drogvanor. Du får också lämna urinprov och eventuellt blodprover.  

  När basutredningen är genomförd, gör vi tillsammans en vårdplan för din fortsatta vård.

 • Funktionsutredning

  Funktionsutredningen utförs av en arbetsterapeut och görs för att se hur du klarar av vardagliga sysslor och din förmåga att hantera ditt liv. Funktionsutredningen kan ingå i en neuropsykiatrisk utredning.

  Du kan även träffa arbetsterapeuten för en arbetsförmågebedömning, som kan användas i kontakt med olika myndigheter.

 • Neuropsykiatrisk utredning

  En utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD eller autismtillstånd. Utredningen görs för att du ska få rätt hjälp och stöd.

  I utredningen ingår skattningsformulär, strukturerade intervjuer och psykologtester.

  Läs mer om neuropsykiatrisk utredning

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Hur vi behandlar
Man går på skogsväg.

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.