Människor vilar i gräset efter cykeltur. Människor vilar i gräset efter cykeltur.

Vad vi behandlar

Hos oss får du hjälp med utredning och behandling för olika specialistpsykiatriska tillstånd och funktionshinder.

Det finns många olika typer av psykiska tillstånd. Vissa tillstånd kan ibland leda till så svåra symtom att du uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos och behöver hjälp att komma vidare. Vanliga diagnosgrupper hos oss är neuropsykiatriska tillstånd, depression, ångestsjukdomar och psykossjukdomar. Det är också vanligt att en depression med ångest leder till problem med alkohol och droger.

Vi behandlar

  • ADHD/ADD

  • Autismspektrumtillstånd

  • Bipolär sjukdom

  • Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning

  • Depression

  • Lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  • Psykossjukdom

  • Ångestsjukdomar

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Hur vi behandlar
Par håller hand

Hjälp för dig som är närstående

Förändringar i livet hos den drabbade innebär även förändringar för närstående. På våra mottagningar finns både närståendeombud och barnombud. 

Anhörig

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.