Människor vilar i gräset efter cykeltur. Människor vilar i gräset efter cykeltur.

Vad vi behandlar

Hos oss får du hjälp med utredning och behandling för olika specialistpsykiatriska tillstånd och funktionshinder.

Det finns många olika typer av psykiska tillstånd. Vissa tillstånd kan ibland leda till så svåra symtom att du uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos och behöver hjälp att komma vidare. Vanliga diagnosgrupper hos oss är neuropsykiatriska tillstånd, depression, ångestsjukdomar och psykossjukdomar. Det är också vanligt att en depression med ångest leder till problem med alkohol och droger.

Vi behandlar

 • ADHD/ADD

  Ungefär två av 100 vuxna har ADHD. Både arv och miljö har betydelse för hur ADHD visar sig, men ärftlighet verkar vara den viktigaste orsaken. Det är vanligt att flera i en familj eller släkt har ADHD.

  Läs mer om ADHD/ADD >

 • Autismspektrumtillstånd

  Autismspektrumtillstånd kännetecknas framför allt av svårigheter med social kommunikation och socialt samspel, en annorlunda upplevelse av sinnesintryck, stereotypa beteenden och/eller begränsade intressen. Dessa brukar utvecklas under tidig barndom.

  Mer om autismspektrumtillstånd och dess symtom >

 • Beroende

  Beroende är en sjukdom med ett beteende som medför fysiska, mentala och biologiska symtom som leder till allvarliga komplikationer för individens hälsa. Förebyggande behandling hjälper bra, precis som vid andra sjukdomar.

  Läs mer om missbruk och beroende >

 • Bipolär sjukdom

  Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. Däremellan kan du må bra och leva som vanligt. Det är viktigt att söka vård eftersom sjukdomen gör att du ibland mår mycket dåligt.

  Mer om bipolär sjukdom >

 • Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning

  Svårt att kontrollera dina känslor och snabba känslomässiga svängningar är vanligt för dig som lider av emotionellt instabil personlighetsstörning. Du kan gå från jätteglad till olycklig på en sekund. När du blir arg kan vreden bli alltför intensiv och inte stå i proportion till vad som orsakar den.

  Symtom och orsaker >

 • Depression

  Depression är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Har du en depression försvinner lusten och orken, det kan vara svårt att ta sig för något över huvud taget. Inte ens det som du vanligtvis brukade tycka om att göra känns meningsfullt längre. Du har svårt att koncentrera dig, sömnen blir lidande och sexlusten minskar eller försvinner helt. 

  Läs mer om depression >

 • Lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Detta påverkar hela ditt liv, men bra rutiner och ibland även hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

  Mer om lindrig intellektuell funktionsnedsättning >

 • Psykossjukdom

  Psykos är ett tillstånd där du får en förändrad verklighetsuppfattning. Du kan till exempel höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så. Med tidig behandling minskar risken för nya psykoser.

  Ta reda på mer om psykossjukdom >

 • Ångestsjukdomar

  Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för flera yttringar av ångest. Gemensamt för ångestsjukdomarna är att det handlar om en ångest som växt sig så stark att den begränsar och tar över ditt dagliga liv. 

  De olika ångestsyndromen är:

  Generaliserat ångestsyndrom
  Posttraumatiskt stressyndrom
  Social fobi
  Specifik fobi
  Tvångssyndrom

  Mer om de olika ångestsyndromen >

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Hur vi behandlar
Par håller hand

Hjälp för dig som är närstående

Förändringar i livet hos den drabbade innebär även förändringar för närstående. På våra mottagningar finns både närståendeombud och barnombud. 

Anhörig

Vi hjälper dig

Vi har mottagningar i Stockholm, Östergötland och Skåne där vi hjälper dig med allt från depression och ADHD till psykossjukdom och beroende.