Kvinna sitter vid havet i skymning Kvinna sitter vid havet i skymning

Ångestsjukdomar

Ångest är kroppens sätt att reagera på vad man upplever som fara och visar sig bland annat genom hjärtklappning, oro, svettningar, illamående och att du får svårt att andas.

Ångest kan kännas skrämmande och obehagligt, men är ofarligt. Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för flera yttringar av ångest. Gemensamt för ångestsjukdomarna är att det handlar om en ångest som växt sig så stark att den begränsar och tar över ditt dagliga liv.

De olika ångestsyndromen är

  • Generaliserat ångestsyndrom: en närmast ständig, okontrollerbar oro kring framtida, förväntade katastrofer
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Social fobi rädsla för andras granskning och att göra bort sig
  • Specifik fobi: rädsla för särskilda situationer, platser, företeelser eller djur
  • Tvångssyndrom:påträngande irrationella tankar och tvångshandlingar
  • Paniksyndrom med agorafobi: rädsla för fysisk kollaps, som leder till undvikande av platser där individen känner sig trängd
Behandlare i samtal med patient

Behandling utifrån ditt behov

För att kunna bedöma vilken vård som passar dig bäst gör vi en utredning utifrån de symtom och besvär du har.

Här får du hjälp

Ångest och depressionsmottagning

Wollmar Yxkullsgatan 25, 5 tr
118 50 Stockholm
08-578 911 00

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49