Man i en trädgård Man i en trädgår

Autismtillstånd

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för olika typer av autism och är en form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Gemensamt för de olika typerna är att det rör sig om nedsatt förmåga när det handlar om socialt samspel och kommunikation, samt begränsade upprepande beteenden, intressen och aktiviteter. Du kan också vara över-, underkänslig för olika sinnesuttryck som till exempel beröring, lukter, ljud och smaker. 

En typ av autismspektrumtillstånd är Aspergers syndrom, som också kallas för högfungerande AST eller Asperger. Ungefär en person av 200 anses ha Asperger. Det är en lindrigare form av autism med normalbegåvning, som också kan ligga över genomsnittet inom några eller fler områden. 

Vad Aspergers syndrom beror på är inte helt känt, troligen beror det på fler saker och kan ha ärftliga förklaringar. Att biologiska släktingar har liknande personlighetsdrag är vanligt. Vad man vet är att Asperger inte beror på psykosociala problem i barndomen, och det är heller inget som du själv kan rå för.  

Lätt för att lära om intresse finns 

Symptomen kan vara olika starka för olika personer. Ofta tar vissa intressen upp stor del av din tid om du har Aspergers syndrom, du har lätt för att fokusera och bli engagerad i det som intresserar dig och kan ha väldigt lätt för att lära dig fakta och lägga märke till detaljer. 

Du kan bli stressad om du behöver göra något som är nytt och ovant för dig, och behöva göra sysslor mer medvetet steg för steg. Du kan hamna i rutiner och beteenden som känns svåra att bryta. 

Svårt att läsa av känslor 

Kommunikationen med andra kan vara besvärlig, du blir inte alltid förstådd och har svårt att förstå vad andra menar om de inte säger det rent ut. Ofta har personer med Asperger ett mycket stort ordförråd, men problem med att uppfatta när ord används bildligt eller har fler betydelser. 

Ansiktsuttryck och kroppsspråk är inte självklart för dig, inte heller att själv använda sociala signaler som ögonkontakt och gester. Därför kan det också vara svårt för dig att läsa av andras känslor och märka när någon blir ledsen exempelvis. 

Man går i skogen

Neuropsykiatrisk utredning

En utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD eller autismtillstånd. Utredningen görs för att du ska få rätt hjälp och stöd.

Här får du hjälp

Jakobsberg

Birgittavägen 4A
177 31 Järfälla
08-580 043 50

Stockholm Öppenvård

Krukmakargatan 37A, 4 tr
118 51 Stockholm
08-598 342 50

Linköping

Nygatan 22
582 19 Linköping
010-105 90 48

Norrköping

Trädgårdsgatan 6A
602 24 Norrköping
010-105 90 49