Hand på knä Hand på knä

Beroende

Missbruk och beroende kan leda till allvarliga komplikationer för din hälsa oavsett om det handlar om alkohol, droger eller läkemedel.

Missbruk innebär att bruket av substansen påverkar individen eller dess omgivning negativt men man har fortfarande en någorlunda kontroll över sitt användande. Ett långvarigt missbruk resulterar dock ofta i ett beroende.

Har du utvecklat ett beroende kan du inte längre styra över ditt användande och substansen påverkar hjärnan så mycket att den förändras påtagligt. Att bryta ett beroende är mycket svårare än att bryta ett missbruk.

Diagnos missbruk eller beroende?

För att få diagnosen beroende måste minst fyra av nedanstående kriterier vara uppfyllda under en sammanhängande tolvmånaders-period. Uppfyller du två-tre av dessa kriterier får du diagnosen missbruk.

 1. Intar ofta substansen i större mängd eller under en längre period än vad som avsågs.
 2. Det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera intaget av substansen.
 3. Mycket tid ägnas åt att anskaffa substansen, inta substansen eller återhämta sig efter intag av substansen.
 4. Substanssug, eller en stark önskan eller längtan efter att inta substansen.
 5. Upprepat intag av substansen vilket leder till att personen misslyckas med att fullgöra sina åtaganden på arbetet, i skolan eller i hemmet.
 6. Fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förvärrade av effekterna av substansen.
 7. Viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av intag av substansen.
 8. Upprepat intag av substansen i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada.
 9. Substansintag fortgår trots vetskap om bestående eller återkommande fysiska eller psykiska besvär som sannolikt orsakats eller förvärrats av substansen.
 10. Tolerans.
 11. Abstinens.

Beroende är en sjukdom

Beroende är varken en defekt eller bestämt av ödet. Det är en sjukdom med patologiskt (sjukligt) beteende som medför fysiska, mentala och biologiska symtom som kan diagnostiseras och som leder till allvarliga komplikationer för individens hälsa.

Beroende är resultatet av biologiska, genetiska, psykologiska och sociala orsaker. Förebyggande behandling hjälper bra, precis som vid andra sjukdomar. Beroende kräver medicinsk behandling och är därför en verklig sjukdom.